Соціальна історія — галузь історичного знання, яка стосується соціального аспекту життя людських спільнот, взятого в його хронологічному розрізі.

Можна виділити загальну соціальну історію людства та соціальну історію окремих регіонів та історичних періодів. Соціальна історія як наукова дисципліна повинна давати відповіді на такі запитання:

  1. які соціальні процеси відбулися в історії людства
  2. які соціальні групи існували в минулому
  3. як змінювалось соціальне становище різних людей в різні історичні періоди в різних географічних регіонах.

Свої висновки вона повинна обґрунтовувати за допомогою математичних методів.

Напрямками вивчення соціальної історії є

Див. також ред.

Джерела та література ред.