Соціа́льна адапта́ція  — активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.

Соціальна адаптація

Адаптація соціальна має дві форми: активну (індивід прагне вплинути на середовище, змінити його, тобто активно входить у процес соціалізації); пасивну (не взаємодіє із середовищем, не прагне змінити його, пристосуватися до особистих норм, оцінок, засобів діяльності).

Показники пасивної соціальної адаптації — перехід в інше соціальне середовище, аномія та різні види порушень у ціннісно-нормативній системі суспільства (див. Аномія), відхилення поведінки.

Див. також

ред.

Література

ред.
 • М. Требін . Адаптація соціально-політична // Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови). — К. : Парламентське видавництво, 2011. — С. 14. — ISBN 978-966-611-818-2.
 • Адаптація учнів і випускників : / В. Мушинський, О. Попова, О. Бондар ; [упоряд. Т. Червонна]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 165 с. : рис., табл.
 • Наркоманія: Адаптація молоді до праці та життя / А. М. Нагорна, В. В. Беспалько. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2005. - 384 с.
 • Самоактуалізація і адаптація: від конфронтації до кооперації : монографія / Євген Карпенко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 271 с. : рис., табл.
 • Соціальна адаптація осіб, звільнених із кримінально-виконавчих установ на підставі Закону України про амністію або акта помилування : навч. посіб. / Б. М. Телефанко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2011. - 219 с.
 • Соціальна адаптація українських студентів-емігрантів (1920-1939 рр.) : монографія / Л. В. Чугаєвська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 192 с.
 • Соціальна адаптація: феномен і прояви / А. І. Кавалеров, А. М. Бондаренко. - О. : Астропринт, 2005. - 112 с.
 • Теорія розвитку особистості: адаптація у період ранньої зрілості : монографія / Е. І. Гура. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. - 169 с. : табл.
 • І. Жадан. Мислення політичне // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.449 ISBN 978-966-611-818-2
 • Психология (стр. 83-86, 122—128) — учебник для гуманитарных вузов / под ред. В. Н. Дружинина. — М. ; СПб. ; Н.Новгород: Питер, 2003. — 656 с. — (Учебник нового века). — ISBN 5272002601
 • Подросток: социальная адаптация (стр. 17-36) — В. Г. Казанская — Издательский дом «Питер», 2011—288 с.

Посилання

ред.