Сольвент, Сольвент-нафта (рос. сольвент, сольвент-нефть; англ. solvent, solvent-naphtha; нім. Solventnaphtha n) – рідка безбарвна або світло-жовта суміш ароматичних вуглеводнів. Кипить при температурі 120-200°C. Одержують сольвент при піролізі нафтової сировини або при ректифікації бензольних фракцій коксохімічного виробництва. Густина 867 кг/м³. Т. сп. 31 °С (в. т.); Т. спал. 36 °С; Т. самоспал. 488 °С; нижн. конц. межа розп. пол. 1,0%; мінім. енергія запалювання 0,45 мДж., тиск насиченої пари при температурі 30°С Рн=1,86 кПа.

Розрізняють сольвент кам'яновугільний і нафтовий.

Застосовують як розчинник.

ДжерелаРедагувати