Словотвірний розбір

Словотвірний розбір — розбір, що дає змогу простежити словотвірні зв'язки слова і процеси словотворення в кожній частині мови.

При цьому розборі виділяють твірну основу і словотворчий засіб та спосіб словотворення (безафіксний спосіб, суфіксальний, префіксальний, спрощення та ін.).

підберезник-береза(префіксально-суфіксальний) велич-великий(безафіксний) ходити-хід(безафіксний)

твірна основа-це основа від якої походить слово.