Словотвірний розбір

Словотвірний розбір - різновид лінгвістичного розбору, мета якого полягає у визначенні способу  словотворення конкретного  похідного слова і виявленні ступеня його похідності.

Словотвірний аналіз може бути частковим і повним.

Мета часткового аналізу  полягає у встановленні  способу словотворення  конкретного похідного слова  шляхом зіставлення його з  твірним у рамках словотвірної пари для виявлення  словотворчого форманта як протичлена словотвірної бази (мотиватора).

Мета повного аналізу  полягає у встановленні  "дериваційної історії" конкретного похідного шляхом визначення його місця в  словотвірному ланцюжку. [1]

Термінологія словотвірного розборуРедагувати

Основа  базова (твірна)  –  основа твірного  слова,  що послужила формально-семантичною  базою  для словотворення певного похідного.[2]

Афікс (від лат.  affixus  – прикріплений)  –  службова (факультативна, необов’язкова) морфема, що є носієм додаткового словотвірного або граматичного значення, приєднується до кореня або іншої службової морфеми.[2]

Спосіб словотворення — прийом  зміни твірного слова або словосполучення (його морфемної будови, звукового складу, лекс. значення), внаслідок чого утворюється нова похідна одиниця. [3]

Алгоритм словотвірного розборуРедагувати

1. Аналізоване слово.

2. Лексичне значення аналізованого слова.

3. Твірне слово (найближче за лексичним значенням до похідного,що є для нього мотивуючим).

4. Твірна основа (виділити у похідному слові спільну частину з основою твірного слова).

5. Визначити словотворчий засіб( формант) (афікс, яким похідне слово відрізняється від твірного).

6. Визначити спосіб творення. [4]

Зразок розборуРедагувати

Безмежний

1.Аналізоване слово – безмежний.

2. Лексичне значення – той, що не має межі.

3. Твірне слово – межа (іменник).

4. Твірна основа –меж- .

5. Словотворчі афікси: префікс без- і суфікс -н-.

6. Спосіб словотворення – морфологічний, афіксальний, суфіксально-префіксальний (конфіксальний).

ПриміткиРедагувати

  1. Вакарюк Л. О., Панцьо С. Є. Український словотвір у термінах. Словник-довідник. Тернопіль: Джура, 2007. 260 с.  
  2. а б Колоїз Ж. В. Неузуальне словотворення : монографія. Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. 156 с.
  3. Українська мова : енциклопедія / ред. кол. В. М. Русанівський О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с.   
  4. Тєлєжкіна О. О. Українська мова. Увесь шкільний курс у схемах і таблицях. Харків : Вид. група  «Основа», 2010. 172 с.