Самописець — вимірювальний прилад, що наносить барвником або будь-яким іншим способом на рухому стрічку або обертовий валик значення того чи іншого вимірюваного параметра, документуючи таким чином залежність цього параметра від часу. У більш загальному сенсі самописами називають будь-які прилади, що реєструють часову розгортку значень тієї чи іншої величини на тому чи іншому аналоговому або цифровому носії (наприклад, бортові самописці).

Самописець

До різновидів самописців відносяться:

  • Бортовий самописець — пристрій, в основному використовується в авіації для запису основних параметрів польоту, внутрішніх показників систем літального апарату, переговорів екіпажу тощо. Інформація з бортових самописців зазвичай використовується для з'ясування причин льотних пригод.
  • Сейсмограф — спеціальний вимірювальний прилад, який використовується в сейсмології для виявлення і реєстрації всіх типів сейсмічних хвиль.
  • Електрокардіограф — прилад для реєстрації та дослідження електричних полів, що утворюються при роботі серця.
  • Електроенцефалограф — медичний електровимірювальний прилад для електроенцефалографії, за допомогою якого вимірюють і реєструють різницю потенціалів між точками головного мозку, що розташовуються в глибині або на його поверхні, і записують електроенцефалограму.
  • Мареограф — прилад для вимірювання і безперервної автоматичної реєстрації коливань рівня моря.

Література ред.

  • Дудніков А. А. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання: Підручник — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 352 с. ISBN 966-364-303-Х
  • Головко Д. Б., Рего К. Г., Скрипник Ю. О. Основи метрології та вимірювань: Навчальний посібник. — К.: Либідь, 2001. — 408 с. ISBN 966-06-0195-6.

Інтернет-ресурси ред.