Рівняння Маєра

рівняння, що визначає для газів зв'язок між теплоємностями для ізобаричних та ізохоричних процесів

Рівня́ння (формула, співвідношення) Ма́єра (англ. Mayer's relation) — рівняння, що визначає для газів зв'язок між теплоємностями для ізобаричних (за сталого тиску) та ізохоричних (за сталого об'єму) процесів і має вигляд:

  • для молярних теплоємностей: ;
  • для питомих теплоємностей: ,

де M — молярна маса газу, R — універсальна газова стала.

Ці співвідношення вперше були обґрунтовані у 1845 році німецьким дослідником Р. Маєром у його науковій публікації «Органічний рух у його зв'язку з обміном речовин» (нім. Die organische Bewegung im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel).

Загальні поняттяРедагувати

Якщо в результаті теплообміну тілу передається деяка кількість теплоти, то внутрішня енергія тіла і його температура змінюються. Кількість теплоти Q, що необхідна для нагрівання 1 кг речовини на 1 К називають питомою теплоємністю речовини c.

 

Часто використовують для зручності молярну теплоємність  :

 

Визначена таким способом теплоємність не є однозначною характеристикою речовини. Відповідно до першого закону термодинаміки зміна внутрішньої енергії тіла залежить не лише від отриманої кількості теплоти, а й від роботи, виконаної тілом. Залежно від умов, при яких здійснювався процес теплопередачі, тіло могло здійснювати різну роботу. Тому однакова кількість теплоти, передана тілу, може викликати різні зміни його внутрішньої енергії і, отже, температури.

Така неоднозначність визначення теплоємності характерна лише для газоподібної речовини. При нагріванні рідких і твердих тіл їх об'єм практично не змінюється, і робота розширення прямує до нуля. Тому вся кількість теплоти, отримана тілом, йде на зміну його внутрішньої енергії. На відміну від рідин і твердих тіл, газ в процесі теплопередачі може суттєво змінювати свій об'єм і здійснювати при цьому роботу. Тому теплоємність газоподібної речовини залежить ще від характеру термодинамічного процесу.

ДоведенняРедагувати

Зазвичай розглядають два значення теплоємності газів:   — молярна теплоємність в ізохорному процесі (V = const) і   — молярна теплоємність в ізобарному процесі (p = const).

У термодинамічному процесі за сталого об'єму газ роботи не здійснює: A = 0. З першого закону термодинаміки для 1 моля газу випливає:

 

Зміна ΔU внутрішньої енергії газу прямо пропорційна до зміни ΔT його температури.

Для процесу, перебіг якого відбувається за сталого тиску перший закон термодинаміки дає:

 

де ΔV — зміна об'єму одного моля ідеального газу при зміні його температури на ΔT. Звідси випливає:

 

Відношення   може бути визначене з рівняння стану ідеального газу, записаного для одного моля:

 

При p=const

  або  .

Таким чином, співвідношення, що описує зв’язок між молярними теплоємностями набуде вигляду (формула Маєра)

 

Молярна теплоємність   газу в термодинамічному процесі, що відбувається за сталого тиску завжди більша за молярну теплоємність   у процесі при сталому об'ємі.

Відношення теплоємностей в процесах з постійним тиском і постійним об'ємом носить назву «показник адіабати» ( ) і відіграє важливу роль в термодинаміці:

 .

З рівняння Маєра випливає, що:

  або  
  або  

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. вид. Т.: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с. — ISBN 966-692-818-3
  • Савельев И. В. Курс общей физики. Т.1: Механика. Молекулярная физика. — 2-е изд., перераб. — М.: Наука, 1982. — 432 с.