Ротація

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Рота́ція — (від лат. roto, avi, atum, are — крутити, обертати)

У війні ред.

Ротація — регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах через певний час. Широко практикується в умовах ведення бойових дій.

У політиці ред.

Ротація (від лат. rotatio — обертання). Демократична вимога періодичної змінюваності політичних сил та осіб, що перебувають при владі.

На радіо ред.

Розміщення музичної композиції або рекламної вставки в радіоефірі. Ротація розрізняється за ступенями (важка або жорстка, середня, легка чи м'яка), що відображають частоту розміщення композиції в ефірі і вимірюється кількістю прокруток (іноді — за часовий проміжок).

У медицині ред.

Здійснення обертальних рухів у тому чи іншому суглобі.

У спорті ред.

Зміна складу гравців.

У логістиці ред.

Ротація — заміщення одного однотипного товару на інший, який відрізняється виробничою партією, датою та часом виробництва. Використовуються методи FIFO та LIFO та інші.


Література ред.

  • В. М. Матвієнко. Ротація // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
  • Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
  • Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
  • Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.