Розмір фізичної величини

Розмір фізичної величини — кількісний вміст в об’єкті вимірювання властивості, яку відображає дана фізична величина.

Розмір визначає фізичну величину кількісно і виражається у вигляді її значення:

, (1)

де - значення фізичної величини;

- позначення одиниці вимірювання;

- числове значення фізичної величини, тобто число, яке рівне відношенню розміру фізичної величини до розміру одиниці вимірювання.

Рівняння (1) називають основним рівнянням теорії вимірювання. Воно показує, що за одиницю вимірювання прийнято (метр, ампер, кілограм, секунда тощо) і розмір вимірюваної фізичної величини в раз більший за розмір одиниці вимірювання.

Приклад. Запис I = 5 А означає, що за одиницю вимірювання прийнято Ампер і сила струму, що вимірюється, в 5 раз більша за цю одиницю.

В рівнянні (1) за зміни одиниці вимірювання на іншу відповідно змінюється і числове значення (за зменшення одиниці пропорційно збільшується і навпаки). Таким чином, розмір фізичної величини не залежить від вибраної одиниці вимірювання і за перетворення одиниць лишається незмінним.

Розмір фізичної величини не слід плутати з її розмірністю.

Див. також ред.

Фізична величина

Розмірність фізичної величини

Вимірювання

Джерела ред.

  1. Сергеев А. Г., Крохин В. В. Метрология: Учеб. пособие для вузов.— М.: Логос, 2001.— 408 с.