Реконструкція (значення)

сторінка значень у проєкті Вікімедіа
(Перенаправлено з Реконструкція)
 • Реконструкція — це корінна реорганізація, поліпшення чого-небудь, перебудова за новими принципами.
 • Реконструкція в архітектурі — перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкту будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко- економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкту в цілому або його частин (за умови їх автономності) (згідно п. 3.2.21. ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1»)
 • «Реконструкція» — данський фільм 2003 року режисера Крістофера Бое.
 • Реконструкція Півдня — період в історії США, коли після Громадянської війни капіталістична Північ робила «реконструкцію» консервативного Півдня.
 • Історична реконструкція — відтворення тієї чи іншої історичної епохи та регіону. Також сюди відноситься відтворення минулих битв, війн.
 • Палеонтологічна реконструкція
 • Лінгвістична реконструкція — комплекс прийомів і процедур відновлення незасвідчених мовних форм шляхом порівняльного методу наявних мовних одиниць одної (внутрішня реконструкція) чи кількох мов у рамках однієї мовної групи чи родини.
 • Реконструкція підприємств — комплекс заходів, спрямованих на докорінну чи часткову перебудову технологічного комплексу діючих підприємств.
 • Реконструкція злочину або реконструкція місця злочину — це судово-медична наукова дисципліна.

Посилання

ред.
 • Реконструкція // Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. — Львів, 2010. — С. 167. — ISBN 978-966-7407-83-4.
 • Сікора Г. В. Реконструкція як прийом моделювання міського мовлення у діахронії (до історії дослідження львівського койне). Лінгвістика: зб. наук. пр. Гол. ред. К. Д. Глуховцева. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. №. 2 (39). С. 51–66.