Відкрити головне меню
Два енантіомера загальної амінокислоти, яка є хіральною

Рацемізація (англ. racemization) — утворення рацемату з енантiомера (в загальному випадку — з матеріалу, де один з енантіомерів є в надлишку) внаслiдок обмiну мiсцями будь-яких двох замiсникiв у хiральному центрi пiд впливом температури або хімiчного фактора (дiї кислот, лугiв — тут iнодi достатньо впливу скляних стiнок посуду завдяки вилуговуванню при зберiганнi оптичнo активної речовини). Причиною, зокрема, є виникнення карбанiонного стану в асиметричному центрі сполук, що мають достатньо рухливий атом H у випадку дiї кислотно-основних каталiзаторiв, або карбокатіона при дії кислот Льюїса, а при термiчнiй рацемiзацiї — гомолiтичний розрив зв'язку асиметричного атома з одним iз замiсникiв за рахунок теплової енергiї з наступною рiвноймовiрною рекомбiнацiєю радикалiв у антиподнi конфiгурацiї, пр., так виникає рацемат при перегонцi C6H5CHClMe. Рацемізація, отже, включає оборотне взаємоперетворення енантіомерів.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0