Прайморіал (англ. Primorial, іноді іменується також «приморіал») - в теорії чисел функція над рядом натуральних чисел, схожа з функцією факторіала, з різницею в тому, що прайморіал є послідовним твором простих чисел, менших або рівних даному, в той час як факторіал є послідовним добутком всіх натуральних чисел, менших або рівних даному .

pn# як функція n на логарифмічній шкалі
n# як функція n (виділено червоним), у порівнянні з n!. Логарифмічна шкала.

Термін «прайморіал» ввів у науковий обіг американський інженер і математик Харві Дабнер.

ЛітератураРедагувати

  • Harvey Dubner. Factorial and primorial primes // Journal of Recreational Mathematics. — 1987. — Vol. 19. — P. 197–203.
  • Primfakultät und Primorial