1. У містах Західної та Правобережної України в XV—XVIII ст. середня верства міського населення, мешканці, які володіли певним майном у місті і мали права міщан, але тією чи іншою мірою витіснялися патриціатом з органів міського самоврядування (ради й лави). Іноді під поспільством розуміють міську громаду, всіх повноправних громадян міста.[1]
  2. в Україні до народно-визвольної війни 1648—1654 pp. та в перші роки після неї — назва міщан і селян; згодом — назва селянства, а також взагалі народу, народних мас, простого люду; простолюд. Усякому своє: козакам — шабля, вам — безмін та терези, а поспільству — плуг да борона (П. Куліш);
  3. те саме, що посполиті (селяни)
  4. Трудовий народ, селянство.

Джерела та література Редагувати

Посилання Редагувати

Примітки Редагувати

  1. Економічна історія України. Тимочко Н.О.