Відкрити головне меню

Порівняльний аналіз

сторінка значень у проекті Вікімедіа

Порівня́льний ана́ліз (англ. Comparative analysis) — виявлення і пошук, визначення властивостей та характеристик на основі зібраних статистичних даних або емпіричних досліджень окремих об'єктів або явищ. Використовуються з метою встановлення логічних закономірностей які впливають на досліджувані об'єкти або явища, і пошуку переваг та вразливостей які можуть виявлятися під впливом факторів. Використовувався і використовується вченими, науковцями як елемент пізнання в предметних областях. Наприклад, давньогрецький мислитель Арістотель у своїй збірці праць про державу — «Політика», на основі своїх логічних міркувань і простих співставлень описує виявлені характеристики у взаємовідносинах між людьми, між людиною і державою. Також наводить висновки які були цінними на той час для подальшого розвитку суспільних відносин, так як визначивши переваги і вразливості можна передбачити або спрогнозувати подальшу зміну стану об'єкта або явища. На основі порівнянь і абстрактного мислення можна узагальнити складні, на перший погляд явища, і як висновок, запропонувати твердження які будуть використовуватись в подальшому у відповідних галузях.

ВикористанняРедагувати

Залежно від мети і сфери дослідження порівняльний аналіз використовується за різними напрямками і набуває певних вимог щоб сфокусуватися тільки на тих факторах які можуть бути керовані людиною і допоможуть в вирішенні наявних проблем, досягненні поставлених цілей, або встановленні інших тверджень. Як на простому рівні порівняння взаємодії фізичних і природних явищ і процесів, так і в більш складних варіантах взаємовідносин людей в економічній, соціальній, психологічній, юридичній сферах. Наприклад, висновки і твердження порівняльного аналізу можуть бути використані для визначення стану об'єкта або людини в медицині і судових справах.

Загальновідомі підтипи порівняльного аналізу:

В соціології:

Якісний порівняльний аналіз(QCA), що встановлює логічні висновки, на основі зібраних даних. Цей підтип аналізу був розроблений Чарльзом Рагіном в 1987 році і використовується в бізнесі, менеджменті, освіті, медицині.

В криміналістиці:

Контекстний порівняльний аналіз(CCA) — методологія дослідження для пошуку подібностей і різниці досліджуваних об'єктів.

В судовій експертизі:

Порівняльний аналіз куль(CBLA), або аналіз композиції куль — криміналістична методика, яка використовує хімію, щоб порівняти склад кулі з місця злочину до куль знайдених в інших місцях, наприклад у підозрюваного. Тому що зазвичай, кулі виготовляються з одного типу сплаву металу, який є унікальним в порівнянні з іншими.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • «Порівняльний аналіз як метод політологічних досліджень», — О. Долженков
  • «Політика», Арістотель, — трактат про державу з 8 книг