Помірне (помір) — торговельне мито в Україні у XII — другій половині XVII століття а також у Литві, Московії і Польщі в період середньовіччя. Помірне сплачувалось з певної міри привізного товару, а також за його перепродажу. Розмір помірного не був сталим. В Україні помірне становило два гроші за одиницю вимірювання товару. В другій половині XVII століття у Гетьманщині помірне було замінено московським податком, що становив 5 % від продажної ціни товару.

Джерела ред.

Тимочко Н. О. Економічна історія України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204 с. ISBN 966-574-759-2

Див. також ред.