Політичне відчуження – це втрата зв'язку між державою і суспільством, між особою і владою в рамках політичного простору, яка супроводжується комбінацією складних почуттів (незадоволення, безсилля, розчарування), а також процесами дистанціювання і віддалення в суспільстві.

В термінології Ю. Габермаса, політичне відчуження – це порушення репродукції політичної влади, що викликається втратою мотивації учасників життєвого світу до її легітимації.

Види відчуження ред.

На сучасному етапі класична класифікація видів має такий вигляд:

 • відчуження екзистенціональне;
 • відчуження культурне;
 • відчуження політичне.

Виходячи з сфер суспільного життя:

Причини політичного відчуження ред.

Причини відчуження ми повинні розглядати з двох позицій: з позиції суспільства і з позиції влади. Основними причинами політичного відчуження з боку влади є:

 • бюрократичні настрої;
 • делегування;
 • політичний фетишизм;
 • самоосвячення.

Що стосується причин відчуження з боку суспільства, то ними є:

 • зустрічна реакція;
 • відчуття незадоволення владою;
 • відсутність підтримки з боку влади;
 • втрата мотивації до легітимації діючої влади;
 • низький рівень політичної культури;

Наслідки відчуження ред.

Комплекс причин відчуження приводить до наступних наслідків:

 • відносна депривація;
 • екстремістські рухи;
 • політична маргіналізація;
 • політичний абсентеїзм;
 • символічність політики

Література ред.

 • С. Кисельов. Відчуження політичне // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.105 ISBN 978-966-611-818-2.

Посилання ред.