Полігліколі – кубові залишки виробництва етиленгліколю. Складаються з триетиленгліколю, тетраетиленгліколю і більш високомолекулярних гліколей. Полігліколі являють собою темнокоричневу рідину з густиною 1140 – 1170 кг/м3. При використанні як флотореагенти для флотації вугілля спільно з гасом (1000 г/т) витрата полігліколей становить 150 – 200 г/т.

ЛітератураРедагувати

  • Смирнов В. О., Білецький В. С. Флотаційні методи збагачення корисних копалин. Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк — 2010. — 496 стор.