Відкрити головне меню

У коледжі працюють відділення: лікувальної справи, сестринської справи, підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

заклад вищої освіти
Полтавський базовий медичний коледж (ПБМК)
Емблема коледжу
Країна Україна Україна
Засновано 1871
Акредитація: І рівня
Статус комунальний
Директор Синенко Олена Анатоліївна
Веб-сайт: pbmk.poltava.ua
Адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська 51А (колишня Комсомольська). Тел. (0532) 502593;(0532) 563303

Навчання здійснюється за сучасними освітніми програмами з використанням комп'ютерних технологій. Практичне навчання студентів проходить на базах лікувально-профілактичних закладів міста. Рівень підготовки фельдшерів і медичних сестер у Полтавському базовому медичному коледжі (ПБМК) дає їм право стати фахівцями практичної медицини.

Матеріально-технічна базаРедагувати

2 навчальних корпуси та навчальні кімнати на базах лікувально-профілактичних закладів міста, що доповнюють бази практичного навчання та виробничих практик, комп'ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет.

Матеріально-технічна база навчальних кімнат відповідає сучасним вимогам. Усі навчальні кімнати та лабораторії мають навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення відповідно до навчальних програм з предметів. У достатній кількості — наочні посібники, аудіо- та відеотехніка, таблиці, муляжі,  фантоми, інструментарій, предмети догляду за хворими тощо. Студенти забезпечені необхідною навчальною, науковою, художньою та науково-методичною літературою.

Гуртожиток винаймається та відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам.

Практичні заняття, виробничі та переддипломні практики проводяться на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів м. Полтави, району, області.

Коледж має відповідно обладнаний спортивний майданчик, спортивний зал для занять груп з фізичного виховання, 2 тренажерні зали, бібліотеку, актовий зал, студентське кафе. 

Умови прийомуРедагувати

Підготовка фахівців здійснюється за регіональним замовленням(безкоштовно, 70 % місць!); за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб(платно, 30 % місць, сума контракту незмінна за весь курс навчання!); за рахунок пільгових дострокових кредитів.

Абітурієнти, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти(9 класів), складають такі випробування: з української мови;— диктант, з біології — тест.

Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до коледжу на кожну спеціальність за рейтингом відповідно до числа набраних балів.

Абітурієнти, які вступають до коледжу на базі повної загальної середньої освіти(11 класів), подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури. Другий сертифікат на вибір абітурієнта: або історія або математика або біологія. Відсутній 150 бальний поріг при вступі!

Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році, а також два попередні роки в любих варіаціях.(за шкалами оцінювання від 1 до 12 балів та від 100 до 200 балів). Сертифікати нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 100 балів за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) не приймаються.

Підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнемРедагувати

Молодший спеціалістРедагувати

Галузь знань: 22. Охорона здоров'я  Спеціалізація Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості знань (вступні іспити)
На базі повної загальної середньої освіти

(11 класів) Строк навчання : 3 роки.

Спеціальність 223 Медсестринство Лікувальна справа

(фельдшер)

Сертифікати ЗНО з: 1.української мови та літератури;

2. або з  біології, або з математики, або з історії України

Спеціальність 223 Медсестринство Сестринська справа

(сестра медична)

На базі базової загальної  середньої освіти

(9 класів)Строк навчання : 4  роки.

Спеціальність 223 Медсестринство Лікувальна справа

(фельдшер)

Іспити з:

1.    біології (тест);

2.    української мови (диктант).

Спеціальність 223 Медсестринство Сестринська справа

(сестра медична)

 

Студентське самоврядуванняРедагувати

Одним із чинників демократизації навчально-виховного процесу коледжу є робота органів студентського самоврядування: Студентської ради.

Студентська рада Полтавського базового медичного коледжу є вищим органом студентського самоврядування, добровільним об'єднанням керівних органів академічних груп, утворених з метою сприяння розвитку студентського самоврядування, більш повного врахування інтересів студентської молоді, її соціального становлення, налагодження конструктивної взаємодії між студентами та адміністрацією коледжу, органами місцевого та студентського самоврядування.

Рада діє на засадах демократичності, добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, законності та гласності.

У своїй діяльності Студентська рада керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Статутом коледжу та Положенням про Студентську раду Полтавського базового медичного коледжу.

Студентська рада є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських об'єднань.

Мета та завдання Студентської ради:

 • представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних та

інших інтересів студентів Полтавського базового медичного коледжу;

 • налагодження взаємин між органами самоврядування, колективом студентів і педагогів на засадах співробітництва;
 • сприяння духовному та фізичному розвитку студентів, їхньої

соціальної адаптації, наукової та творчої активності, створення умов для розкриття самореалізації студента;

 • участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства;
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 • залучення студентів до профорієнтаційної роботи;
 • сприяння консолідації студентського середовища в питаннях підвищення

якості навчання, організації національно-патріотичних заходів та культурного дозвілля;

 • сприяння розвитку волонтерського руху як способу виховання у студентів гуманізму і почуття відповідальності.
 • залучення студентів до вирішення проблем з розбудови незалежної, суверенної, демократичної, правової України, підвищення їхнього рівня

національної самосвідомості та патріотизму;

 • Студентська рада коледжу співпрацює зі студентськими радами ВНЗ міста та України, громадськими організаціями м. Полтава.

Голова Студентської ради 2012—2013 рр. Хорольська Марина брала участь у роботі ВСР, голова Студентської ради 2014—2015 рр. Гордієнко Інна, депутат Студентської ради м. Полтава.

ВипускникиРедагувати

 • Бокоч Олег Степанович (1994—2018) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

ПосиланняРедагувати