Перелік наукових фахових видань з хімічних наук

Перелік наукових фахових видань з хімічних наук

Збірники наукових працьРедагувати

ЖурналиРедагувати

 • Біополімери і клітина (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), 10.11.99
 • Вопросы химии и химической технологии. (Український державний хіміко-технологічний університет), 09.06.99.
 • Геологія і геохімія горючих копалин. (Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України), 09.06.99.
 • Доповіді НАН України, 09.06.99.
 • Журнал органічної та фармацевтичної хімії (Інституту органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет), 10.12.03.
 • Композиционные и полимерные материалы. (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), 09.06.99.
 • Методи та об'єкти хімічного аналізу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (аналітична хімія), 18.01.07.
 • Наноструктурное материаловедение (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України), 18.01.07.
 • Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ», 10.11.99.
 • Полімерний журнал (НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), 15.12.04.
 • Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України), 12.06.02.
 • Сверхтвёрдые материалы (Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України), 14.11.01.
 • Теоретическая и экспериментальная химия. (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України), 09.06.99.
 • Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України), 09.06.99.
 • Украинский химический журнал. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України), 09.06.99.
 • Учёные записки Таврического университета им. В. И. Вернадского, 09.02.00.
 • Фармацевтичний журнал, 09.06.99.
 • Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника), 14.11.01.
 • Фізико-хімічна механіка матеріалів. (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України), 09.06.99.
 • Функціональні матеріали. (Інститут монокристалів НАН України), 09.06.99.
 • Хімічна промисловість України (АТ «ВНДІХІМПРОЕКТ», Мінпромполітики України, Українське хімічне товариство), 11.05.00.
 • Хімія і технологія води, 09.06.99.

Додатковий списокРедагувати

 • Вісник Національного авіаційного університету, 15.12.04.
 • Наукові записки НаУКМА. Серія: Хімічні науки і технології", 30.06.04.
 • Ukrainica Bioorganica Acta (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), 08.06.05.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати