Перелік наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Список наукових об'єктів, що становлять національне надбання України станом на лютий 2011 включає:

Науковий об'єкт Місце знаходження Підпорядкованість Рік включення
Автоматизований інформаційний фонд науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій Українського інституту науково-технічної і економічної інформації м. Київ МОН 2001
Аеродинамічний комплекс на базі дозвукової аеродинамічної труби ТАД-2 Національного авіаційного університету м. Київ МОН 2006
Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут» м. Харків МОН 2001
Аксіальний меридіанний круг Миколаївської астрономічної обсерваторії м. Миколаїв МОН 2001
Алчевська наукова лазерна станція спостережень штучних супутників Землі Донбаського гірничо-металургійного інституту Ісаківське водосховище, Перевальський район Луганської області МОН 2004
Ампелографічна колекція та колекція промислово цінних мікроорганізмів для виробництва Інституту винограду і вина «МАГАРАЧ» с. Віліне Бахчисарайського району та м. Ялта, Автономна Республіка Крим НААНУ 2001
Арборетум Нікітського ботанічного саду національного наукового центру Української академії аграрних наук смт Нікіта, Автономна Республіка Крим НААНУ 2001
Археолого-етнографічні колекції Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка м. Луганськ МОН 2004
Архів рукописних фондів Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка м. Київ НАН України 2004
Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені М. Т. Рильського м. Київ НАН України 2004
Астрономічний комплекс на базі двометрового дзеркального телескопа високогірної обсерваторії «Терскол» Міжнародного центру астрономічних та медико-екологічних досліджень при Президії Національної академії наук Російська Федерація, Кабардино-Балкарська Республіка, с. Терскол НАН України 2007
Багатоцільовий геофізичний комплекс для досліджень атмосфери та припливу метеорної речовини Харківського національного університету радіоелектроніки с. Вільхуватка Балаклійського району Харківської області МОН 2004
Банк генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва Устимівська дослідна станція Глобинського району Полтавської області НААНУ 2001
Банк генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин с. Чубинське Бориспільського району Київської області НААНУ 2002
Банк клітинних ліній Інституту фізіології імені О. О. Богомольця м. Київ НАН України 2001
Банк моноспецифічних імунодіагностикумів Інституту тваринництва смт Кулиничі Харківської області НААНУ 2004
Банк штамів мікроорганізмів для ветеринарної медицини Інституту ветеринарної медицини м. Київ НААНУ 2001
Баштовий сонячний телескоп БСТ-2 з комплексом телескопів-коронографів КГ-1, Г-2 Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія» Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, смт Научний МОН 2007
Випробувальний центр ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» м. Суми Мінпромполітики 2006
Генетичний фонд деревних, чагарникових, трав'янистих і квіткових рослин дендрологічного парку «Олександрія» м. Біла Церква Київської області НАН України 2002
Геологічний ландшафт та біологічна різноманітність біоти «Кам'яні Могили» Українського степового природного заповідника с. Назарівка Донецької області НАН України 2004
Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 2002
Гербарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН 2004
Гербарій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН 2008
Гербарій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН 2004
Гідродинамічні стенди Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного м. Харків НАН України 2006
Дендрарій ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН 2002
Дифрактометричний комплекс нового покоління Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова м. Київ НАН України 2001
Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму 19 — 20 століття (1850-1917 рр.) Державної науково-педагогічної бібліотеки України м. Київ Академія педагогічних наук 2001
Дослідно-випробувальний полігон для матеріалообробки вибухом, утилізації боєприпасів та ракет Науково-інженерного центру «Матеріалообробка вибухом» Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона м. Київ НАН України 2006
Експериментальна база дослідно-випробувального МОН полігону Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» Національного політехнічного університету «Харківський політехнічний інститут» смт Андріївка Балаклійського району Харківської області МОН 2001
Експериментальний комплекс для гідродинамічних досліджень Інституту гідромеханіки м. Київ НАН України 2008
Експозиція «Степи України» Донецького ботанічного саду НАН України 2001
Експозиція та колекція тропічних і субтропічних рослин Донецького ботанічного саду НАН України 2006
Зібрання україніки та колекції стародрукованих і рукописних видань Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України 2001
Зоологічні колекції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН 2004
Іоносферний зонд Інституту іоносфери м. Зміїв, Харківської області МОН, НАН України 2001
Клітинний банк ліній з тканин людини та тварин Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького м. Київ НАН України 2001
Когерентно-оптичний процесор зображень Астрономічної обсерваторії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН 2001
Колекції інтродуцентів деревних і кущових рослин дендрологічного парку «Софіївка» м. Умань Черкаської області НАН України 2004
Колекції інтродуцентів деревних рослин Державного дендрологічного парку «Тростянець» селище Тростянець Ічнянського району Чернігівської області НАН України 2004
Колекції інтродуцентів деревних та чагарникових рослин Криворізького ботанічного саду НАН України 2004
Колекції квітково-декоративних рослин та монокультурні сади Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка м. Київ НАН України 2006
Колекції та архів протоколів автопсій Музею хвороб людини Інституту клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 2006
Колекційний генофонд екологічних форм часнику Львівського державного аграрного університету Мінагрополітики 2006
Колекція «Скарби давньої історії України» Інституту археології м. Київ НАН України 2001
Колекція генетичних ресурсів шовковичного шовкопряда Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» м. Харків НААНУ 2008
Колекція генофонду шовковиці Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» м. Харків НААНУ 2009
Колекція гідробіонтів Світового океану Інституту біології південних морів імені О. О. Ковалевського м. Севастополь НАН України 2002
Колекція зародкової плазми рослин флори України та світової флори Інституту клітинної біології та генетичної інженерії м. Київ НАН України 2002
Колекція каменю Науково-дослідного геолого-мінералогічного музею Криворізького технічного університету МОН 2004
Колекція клітинних культур для ветеринарної медицини і біотехнології Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини м. Харків НААНУ 2004
Колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів для підвищення урожайності сільськогосподарських культур Інституту сільськогосподарської мікробіології м. Чернігів НААНУ 2002
Колекція коштовного і декоративного каміння Музею коштовного і декоративного каміння смт Хорошів Житомирської області Мінфін 2001
Колекція культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 2002
Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна м. Харків МОН 2013[1]
Колекція мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного м. Київ НАН України 2001
Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології штамів мікроорганізмів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН 2004
Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill Науково-дослідного інституту круп'яних культур Подільської державної аграрно-технічної академії м. Кам'янець-Подільський Мінагрополітики 2004
Колекція стародруків Педагогічного музею України м. Київ Академія педагогічних наук 2001
Колекція тварин зоопарку біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна смт Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області НААНУ 2002
Колекція тропічних і субтропічних рослин ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 2002
Колекція тропічних і субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка м. Київ НАН України 2001
Колекція цінних зразків озимої пшениці та кукурудзи — сорти, популяції, унікальні мутантні та рекомбінантні лінії, інбредні лінії Інституту фізіології рослин і генетики м. Київ НАН України 2002
Колекція штамів збудників туляремії, сибірки, лістеріозу, еризипелоїду, псевдотуберкульозу, дифтерії, бруцельозу Центральної санітарно-епідеміологічної станції м. Київ МОЗ 2004
Колекція штамів збудників холери О1 і не О1 Кримської протичумної станції м. Сімферополь МОЗ 2004
Колекція штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової та сільськогосподарської біотехнології державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки» м. Київ НАН України 2009
Колекція штамів мікроорганізмів Українського науково-дослідного протичумного інституту імені І. І. Мечникова м. Одеса МОЗ 2004
Колекція штамів патогенних для тварин Мінагрополітики мікроорганізмів Національного центру штамів мікроорганізмів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів м. Київ Мінагрополітики 2004
Колекція штамів рикетсій та арбовірусів Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни МОЗ 2001
Комплекс випробувальних стендів для дослідження міцності матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних умовах термосилового навантаження Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка м. Київ НАН України 2006
Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна с. Гайдари Зміївського району Харківської області МОН 2001
Комплекс для фізичних досліджень при наднизьких температурах Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна м. Харків НАН України 2001
Комплекс з вирощування монокристалічних плівок складних оксидів та дослідження їх фізико-хімічних властивостей Науково-виробничого підприємства «Карат» м. Львів Мінпромполітики 2004
Комплекс історичних пам'яток Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» с. Парутине Очаківського району Миколаївської області НАН України 2002
Комплекс науково-дослідних установок та обладнання для фізичного моделювання режимів польоту літаків Міжгалузевого науково-дослідного інституту проблем фізичного моделювання режимів польоту літаків Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН 2002
Комплекс унікальних телескопів: радіотелескоп РТ-22; 2,6-метровий телескоп імені академіка Г. А. Шайна; баштовий сонячний телескоп БСТ-1; гамма-телескоп ГТ-48; автоматичний дзеркальний телескоп АЗТ-11, лазерний супутниковий віддалемір «Сімеїз-1873» Кримської астрофізичної обсерваторії смт Кацівелі, смт Научний, Автономна Республіка Крим МОН 2001
Комплекс унікальних установок та обладнання для випробування високою напругою електротехнічного устаткування, ізоляційних конструкцій державного підприємства «Науково-дослідний інститут високих напруг» м. Слов'янськ Донецької області Мінпаливенерго 2006
Комплекс установок для великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень, лабораторії великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень м. Кам'янське Мінпаливенерго 2006
Кримська колекція гербарію Нікітського ботанічного саду смт Нікіта, м. Ялта, Автономна Республіка Крим НААНУ 2009
Кріомагнітний радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону довжин хвиль Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова м. Харків НАН України 2006
Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів конверсії, гамма- і рентгенівського випромінювання Прикарпатського університету імені В. Стефаника м. Івано-Франківськ МОН 2001
Лазерні супутникові віддалеміри: «Київ-Голосіїв» Головної астрономічної обсерваторії та «Кацівелі-1893» Кримської лазерної обсерваторії при Головній астрономічній обсерваторії м. Київ та смт Кацівелі, АРК НАН України 2001
Магнітодинамічний комплекс Державної установи "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України" м. Харків НАН України 2004
Мікротрон М-30 Інституту електронної фізики м. Ужгород НАН України 2002
Мінералогічна колекція Геологічного музею Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН 2007
Музей патогенних для людини мікроорганізмів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського м. Київ Академія медичних наук 2001
Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Миколаїв МОН 2006
Науковий комплекс з дослідним ядерним реактором ДР-200 та лабораторною установкою «Підкритична збірка активної зони атомного реактора» Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості АРК Мінпаливенерго 2001
Наукові зоологічні фондові колекції Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена м. Київ НАН України 2001
Наукові колекції з історії давніх культур та цивілізацій Одеського археологічного музею НАН України 2008
Наукові фонди та музейна експозиція Державного природознавчого музею м. Львів НАН України 2001
Наукові фонди та музейна експозиція Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 2004
Наукові фонди та музейна експозиція Національного науково-природничого музею м. Київ НАН України 2001
Наукові фондові колекції та музейна експозиція Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства м. Львів НАН України 2004
Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 2008
Науково-дослідний комплекс експериментальних установок з вивчення газодинамічних і теплофізичних процесів у турбомашинах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН 2006
Науково-дослідний комплекс інтегральної, голограмної та волоконної оптики Науково-дослідного інженерно-впроваджувального центру пріоритетних технологій оптичної техніки «Спецприлад» на базі ВО «Завод „Арсенал“», м. Київ Мінпромполітики 2001
Науково-дослідний комплекс скануючої тунельної та растрової електронної мікроскопії для наноструктурних досліджень Інституту магнетизму м. Київ НАН України, МОН 2004
Національна еталонна база (державні еталони та лінійно-геодезичний полігон) Держстандарту м. Київ Держстандарт 2001
Національна словникова база Українського мовно-інформаційного фонду м. Київ НАН України 2004
Національний гербарій України (колекція рослин) та колекція культур шапинкових грибів Інституту ботаніки імені М. І. Холодного м. Київ НАН України 2001
Низькотемпературний банк біологічних об'єктів Інституту проблем кріобіології і кріомедицини м. Харків НАН України 2002
Повний і недоторканний фонд всіх видів випущених видань Державного архіву друку державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» м. Київ Держкомтелерадіо 2008
Пожежно-випробувальний полігон Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки м. Київ МНС 2004
Полігон випробувань опор високовольтних ліній МОН електропередачі та баштових споруд Донбаської державної академії будівництва і архітектури м. Макіївка МОН 2001
Полігонний випробувальний комплекс Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України Автономна Республіка Крим, м. Феодосія Міноборони 2006
Радіотелескоп УТР-2 із системою інтерферометрів УРАН Радіоастрономічного інституту м. Харків НАН України 2001
Рослинно-тваринний комплекс Карадазького природного заповідника та фонд стародруків (17-19 століття) бібліотеки заповідника Феодосійський район, Автономна Республіка Крим НАН України 2001
Рослинно-тваринний комплекс та еталонні чорноземні ґрунти Луганського природного заповідника НАН України 2006
Унікальна дослідницька агроекосистема яблуневого саду Уманського державного аграрного університету Мінагрополітики 2007
Фонд видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки м. Київ НААНУ 2009
Фонд книжкових пам’яток Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна м. Харків МОН 2013[1]
Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд «Буковинензія» наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН 2002
Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний фонд України та депозитарій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського м. Київ НАН України 2001
Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 2008
Фонд стародруків, рідкісних видань та рукописів наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН 2004
Ядерно-фізичні установки Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2001
Ядерно-фізичні установки: дослідницький ядерний реактор з «гарячими камерами», ізохронний циклотрон «У-240» Наукового центру «Інститут ядерних досліджень» м. Київ НАН України 2001

ПриміткиРедагувати

  1. а б [http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/national/rozporyadzennya650-p-28082013kmu.pdf Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 650-р]

ПосиланняРедагувати