Передпліччя

частина руки від ліктя до зап'ястя

Передпліччя (лат. anterbrachium) — частина руки від кисті до ліктя, яка складається з променевої та ліктьової кісток. Розташоване між ліктьовим суглобом і кистю. Виконує рухи супінації і пронації.

Передпліччя людини

М'язи ред.

Передні м'язи передпліччя — згиначі ред.

Всі передні м'язи передпліччя починаються від медіального надвироста плечової кістки, проходять вздовж променевої і ліктьової кісток. Прикріплюються до кісток кисті. Це згиначі кисті.

Перший шар м'язів ред.

Ліктьовий згинач зап'ястя — прикріплюється до горохоподібної кісточки.
Поверхневий згинач пальців. Має плечову і променеву головки. Плечова головка починається від медіального надвироста плечової кістки, а променева від променевої кістки. Обидві головки переходять у два міцні сухожилки, які діляться на 4-й і прикріплюються до серединних фаланг 2-5 пальців.
Довгий долонний м'яз. Має коротке черевце і довгий сухожилок, який переходить у долонний апоневроз. М'яз непостійний, є у 85 % людей.
Променевий згинач кисті — прикріплюється до 1-2 п'ясткових кісток.
Круглий пронатор — прикріплюється до верхньої одної третьої променевої кістки.

Другий шар м'язів ред.

Глибокий згинач пальців. Лежить під поверхневим. Прикріплюється до нігтьових фаланг 2-5 пальців.
Довгий згинача великого пальця — прикріплюється до нігтьової фаланги великого пальця. Має одноперисту будову, сильний, що збільшує хватальну функцію кисті.

Третій шар м'язів ред.

Квадратний пронатор. Лежить найглибше, в нижній частині передпліччя. Починається від передньої поверхні ліктьової кістки і прикріплюється до передньої та бічної поверхонь променевої кістки у проксимальній третині передпліччя, забезпечує пронацію передпліччя

Задні м'язи передпліччя — розгиначі ред.

Всі м'язи задньої поверхні передпліччя (за винятком глибоких) починаються від латерального надвироста плечової кістки. Це все — розгиначі кисті.

Перший шар м'язів ред.

Ліктьовий розгинач зап'ястя — прикріплюється до 5-ї п'ясткової кістки.
Розгинач малого пальця. Прикріплюється до основної фаланги малого пальця.
Розгинач пальців. Прикріплюється до нігтьових фалангів 2-5 пальців.

Довгий і короткий променеві розгиначі зап'ястя. Прикріплюються до другої і третьої п'ясткових кісток, 2-й шар м'язів (див. барельєф)
Супінатор. Лежить у верхній частині передпліччя, прикріплюється до верхньої частини променевої кістки.
У нижній частині передпліччя лежать м'язи, які починаються від обох кісток передпліччя. Це такі: Довгий відвідний м'яз великого пальця. Прикріплюється до першої п'ясткової кістки.
Короткий і довгий розгиначі великого пальця. Прикріплюються до основної і нігтьової фаланги великого пальця.
Розгинач вказівного пальця. Прикріплюється до основної фаланги вказівного пальця.
Плечово-променевий м'яз. Починається від плечової кістки вище латерального надвироста і прикріплюється до променевої кістки вище шилоподібного відростка. У нього розрізняють дві частини: передню і задню. Функція: весь м'яз згинає передпліччя, передня частина пронує передпліччя, а задня — супінує.

Функціональні групи м'язів ліктьового суглоба ред.

Згинання: плечово-променевий, круглий пронатор, двоголовий м'яз плеча, плечовий м'яз.
Розгинання: трьохголовий плеча, ліктьовий м'яз.
Пронація: плечово-променевий, круглий і квадратний пронатори.
Супінація: плечово-променевий, супінатор, двоголовий м'яз плеча.

Функціональні групи променево-зап'ясткового суглоба ред.

Згинання: ліктьовий згинач зап'ястя, поверхневий і глибокий згиначі пальців, довгий долонний м'яз, променевий згинач зап'ястя, довгий згинач великого пальця.
Розгинання: ліктьовий розгинач зап'ястя, розгинач малого пальця, розгинач пальців, довгий і короткий променеві розгиначі зап'ястя, довгий і короткий розгиначі великого пальця, розгинач вказівного пальця.
Приведення: ліктьовий згинач і розгинач зап'ястя.
Відведення: променевий згинач зап'ястя, довгий і короткий променеві розгиначі зап'ястя, довгий відвідний м'яз великого пальця, довгий і короткий розгиначі великого пальця.

Джерела ред.

Методичний посібник для самостійного вивчення анатомії людини (розділ «Опорно-руховий апарат», ілюстрований)