Патронат

сторінка значень у проекті Вікімедіа

Патронат або патронаж — багатозначний термін, який використовується для опису різних, але близьких між собою явищ. Має історичне, загальне та спеціальні сучасні значення, головними з яких є:

  • 1. У Стародавньому Римі – влада, становище патрона , його заступництво.
  • 2. Взагалі заступництво з чийогось боку, покровительство, сприяння.
  • 3. перен., розм. Державний заклад для утримування сиріт.

Історичне значення (Давній Рим)Редагувати

Сам термін походить від латинського patronatus формальних стосунків між патронами і клієнтами.

Використання поняття в УкраїніРедагувати

Нове сімейне законодавство передбачає запровадження патронату над дітьми. Внесеними змінами у Сімейний кодекс України 2016 року визначено термін патронат над дитиною як "тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин". [1]

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини. На передачу дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, коли може свідомо це висловити.[2]

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців, проте може бути продовжений за рішенням органу опіки до 6 місяців.

Оплата послуг патронатного вихователя (грошове забезпечення в розмірі 5 прожиткових мінімумів) та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї (соціальна допомога в розмірі 2-х прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку) патронатного вихователя здійснюються за рахунок коштів державного бюджету (на час експерименту).

Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання вихователем своїх обов'язків або якщо між ним та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обов'язків за договором.

Відмінність патронату від усиновлення:

— усиновлення, на відміну від патронату, відносять до підстав створення сім’ї;

— при усиновленні дитина приймається в сім’ю усиновлювача на правах доньки чи сина і поміж дитиною і усиновлювачем виникають відносини, що прирівнюються до батьківських. При патронаті батьківських прав не виникає, а дитина передається лише на тимчасове влаштування. На період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя;

— підставою виникнення усиновлення, як правило, є рішення суду, а відносини між дитиною та патронатним вихователем виникають на підставі договору між останнім і органом опіки та піклування;

— патронат, на відміну від усиновлення, припиняється при досягненні дитиною повноліття;

— патронатний вихователь, на відміну від усиновлювача, отримує плату за виховання;

— між патронатним вихователем і дитиною не виникає аліментних зобов’язань, як це відбувається при усиновленні;

— патронат не є перешкодою для усиновлення дитини.

Від опіки та піклування патронат над дітьми відрізняється наступним:

— патронатний вихователь отримує, на відміну від опікуна (піклувальника), плату за виконання своїх зобов’язань;

— між дитиною і патронатним вихователем складаються тісніші зв’язки, ніж між дитиною і піклувальником чи опікуном;

— опікун — законний представник дитини у всіх правовідносинах, а патронатний вихователь — лише у сфері процесуальних відносин.[3]

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати