Відкрити головне меню

Патентознавство — сукупність знань про патентне право, об'єкти, що вважаються інтелектуальною власністю, різновиди винаходів, патентну експертизу, організацію винахідництва і впровадження нової техніки, про патентну інформацію, патентні матеріали в галузі нової техніки.

Навчальний предмет «ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» входить до навчальної програми ряду інженерних спеціальностей в університетах України.

Див. такожРедагувати

Джерела та літератураРедагувати

  • Патентне право : навч.-метод. посіб. / Ольга Євгенівна Аврамова, Олена Степанівна Жидкова, Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.– Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011.– 159 с.– 300 пр.– Бібліогр.: с. 108-118.
  • Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособие  / Андрощук Г. А., Работягова Л. И. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.
  • Патентознавство : навч. посіб. / уклад.: Л. Г. Ніколайчук, Л. Б. Демидчук; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 171 c. - Бібліогр.: с. 132-136.
  • Патентознавство на Zakony.com.ua
  • Право інтелектуальної власності: Академічний курс : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб'язко, В. М. Крижна; Акад. прав. наук; НДІ інтелект. власності. - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2007. - 691 c.
  • Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. Патентознавство. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 232 с.