Пасивні операції — операції, пов'язані з формуванням банківських ресурсів. Вони відіграють первинну й вирішальну роль щодо активних операцій, для яких необхідною умовою є достатність ресурсів. Саме в результаті пасивних операцій банки отримують додаткові ліквідні кошти.

Пасивні операції включають:

  • залучення коштів юридичних осіб та вкладів населення;
  • отримання кредитів від комерційних банків та центрального банку;
  • випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов'язань.

Результати пасивних операцій відображаються в пасиві балансу банку.

Залежно від економічного змісту всі види діяльності комерційних банків прийнято поділяти на три групи:

  • пасивні операції;
  • активні операції;
  • послуги.

За рахунок пасивних операцій формуються ресурси комерційного банку, які необхідні йому понад власний капітал для забезпечення нормальної діяльності, підтримання ліквідності на належному рівні та отримання запланованого доходу. Акумульовані в результаті пасивних операцій грошові кошти складають переважну частину ресурсів банку, що визначає важливу роль цих операцій в його діяльності.

ПосиланняРедагувати