Пароутво́рення — процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний. Сукупність речовини, що вилетіла з рідини при пароутворенні, називають парою.

Пароутворення, що відбувається при довільній температурі з вільної поверхні рідини називається випаровуванням.

Пароутворення відбувається не лише у рідин, але й у твердих тіл.

Мірою процесу пароутворення є швидкість пароутворення — кількість речовини, що переходить у пару за одиницю часу з одиниці площі поверхні рідини.

Пароутворення, випаровування і кипіння Редагувати

Процес пароутворення на поверхні рідини, який відбувається незалежно від її стану, називають випаровуванням. Процес пароутворення у товщі рідини, який відбувається лише при певній температурі та певному тиску, називають кипінням. Тиск, при якому рідина закипає, називають тиском насиченої пари рн.п. Величина його залежить від температури рідини рн.п. = f(t). Випаровування твердих тіл називається — сублімація

Формула пароутворення Редагувати

  , де r-питома теплота пароутворення m — маса

Формула конденсації Редагувати

  , де r-питома теплота пароутворення m — маса

Джерела Редагувати

  • Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования. — 4-е изд., испр. — М.: Наука. — Гл. ред. физ-мат. лит., 1989—576 с. — ISBN 5-02-014031-7