Па́ра сил — це система двох сил F1 і F2, що діють на тверде тіло, рівних між собою за абсолютною величиною, взаємно-паралельних і спрямованих у протилежні сторони (тобто F1 = -F2, див. рис.). Пара сил спричиняє обертання без перенесення.

Пара сил

Основні поняттяРедагувати

Плече пари — найкоротший відрізок між лініями дії сил (відстань r1+r2), що складають пару.

Моментом пари сил називається вектор T, модуль якого дорівнює добутку однієї з сил пари на плече пари, напрямлений перпендикулярно до площини дії пари у той бік, звідки обертання пари сил видно проти ходу стрілки годинника.

Властивості пари силРедагувати

1. Пара сил не має рівнодійної, тобто її дія на тіло не може бути механічно еквівалентною дії якоїсь однієї сили, відповідно, пару сил не можливо зрівноважити однією силою. Її можна зрівноважити тільки іншою парою.

2. Геометрична сума моментів сил, які складають пару, відносно будь-якої точки О не залежить від вибору цієї точки і дорівнює моменту пари сил:

 

3. Дві пари сил еквівалентні, якщо їх моменти геометрично рівні. Наслідком цієї властивості є те, що пару сил, яка діє на абсолютно тверде тіло, можна переміщати у площині її дії, або у паралельну площину, при цьому можна змінювати модулі сил або плече пари, але зберігати величину моменту і напрям обертання.

4. Система кількох пар, як завгодно розташованих у просторі, еквівалентна одній парі, момент якої дорівнює геометричній сумі моментів складових пар.

 

Умова рівноваги системи пар силРедагувати

Система кількох пар, як завгодно розташованих у просторі, еквівалентна одній парі, момент якої дорівнює геометричній сумі моментів складових пар:

 

ДжерелаРедагувати

  • Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Техніка,2002. - 512 с. ISBN 966-575-184-0.
  • Цасюк В. В. Теоретична механіка: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2004. - 402 с. ISBN 966-8253-79-5
  • Федорченко А. М. Теоретична механіка. - Київ: Вища школа, 1975. — 516 с.

ПосиланняРедагувати