Пара Френкеля — два точкові дефекти кристалічної ґратки: вакансія та міжвузловий атом, які утворюються одночасно, коли один із атомів вибивається з вузла кристалічної ґратки.

Схематичне зображення двох пар Френкеля в кристалічній ґратці типу NaCl

Пари Френкеля здебільшого утворюються при опроміненні кристалів високоенергетичними частинками.

Свою назву пари Френкеля отримали на честь радянського фізика Якова Френкеля.

Джерела ред.

  1. Подопригора Н.В. Фізика твердого тіла: навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних університетів / Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 416 с.