Опора (статика)

елемент конструкції, що сприймає зовнішні сила та/або моменти сил.

Опо́ра у статиці — елемент конструкції, що сприймає зовнішні сила та/або моменти сил. У статиці за прийнятою класифікацією в опорі матеріалів розрізняють три типи опор за кількістю ступенів вільності:

  • шарнірно-рухома опора, що накладає заборону на переміщення у певному напрямку (перпендикулярно до опорної поверхні); єдина опорна реакція діє у цьому ж напрямку; опора допускає переміщення вздовж опорної поверхні та поворот балки відносно точки закріплення (шарніра);
  • шарнірно-нерухома опора допускає лише поворот балки; реакція цієї опори має дві складові Rx та Ry ;
  • жорстке затиснення або защемлення виключає можливість переміщень та повороту балки. Реакції затиснення - Rx, Ry та реактивний момент MR.
Балка на двох опорах. Ліворуч шарнірно-нерухома опора, праворуч шарнірно-рухома опора та відповідні для них реакції
Конструктивні особливості опор у мостах
Шарнірно-рухома опора
Шарнірно-нерухома опора
Жорстке затиснення (защемлення)
Умовні графічні зображення опор на розрахункових схемах із вказанням характерних реакцій
Шарнірно-рухома опора
Шарнірно-нерухома опора
Жорстке затиснення (защемлення)

Конструкції мостів часто виконують у вигляді балки на двох опорах, що дає можливість компенсувати теплове видовження без появи додаткових внутрішніх напружень.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Писаренко Г. С. Опір матеріалів / Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський. За ред. Писаренка Г.С. — К. : Вища школа, 1993. — 655 с. — ISBN 5-11-004-083-4.
  • Баженов В. А., Перельмутер А. В., Шишов О. В. Будівельна механіка. Комп'ютерні технології. Підручник. — К. : Каравела, 2009. — 696 с. — ISBN 966-8019-86-5.
  • Опір матеріалів: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. Рекомендовано МОН / Шваб'юк В. І. — К.: Знання, 2009. — 380 с. — ISBN 978-966-346-679-8