Одноатомний газгаз, що складається з атомів, не об'єднаних у молекули.

До одноатомних газів належать інертні гази. Атоми інших елементів схильні утворювати хімічні сполуки, тому одноатомними можуть бути лише при високих температурах.

Поведінка багатоатомних газів аналогічна поведінці одноатомних при температурах, коли в молекулах не збуджуються внутрішні коливання. При збудженні внутрішніх коливань, зокрема, зростає теплоємність газів, оскільки частина отриманого газом передається цим коливанням.

Водень у міжзорняному просторі здебільшого одноатомний.