Відкрити головне меню

О́блік — належним чином організована система збору, нагромадження, обробки, групування, узагальнення і реєстрації (фіксації) необхідної інформації або її сукупних даних, що відображають кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об'єктів тощо. Є важливою складовою соціального (в т. ч. державного) регулювання суспільних відносин та управління процесами (насамперед економічними) й відповід. об'єктами. Відіграє значну роль при прийнятті правових, екон., управлін. та ін. рішень повноважними органами або компетентними особами.

О́блік — віддзеркалення господарської або іншої діяльності підприємства на підставі документів в різних вимірниках (кількісних і (або) якісних). Облік є складовою частиною управління економічними процесами і об'єктами, суть обліку полягає у фіксації їх стану і параметрів, зборі і накопиченні відомостей про економічні об'єкти і процеси, віддзеркалення цих відомостей в облікових відомостях. Розрізняють аналітичний, бухгалтерський, бюджетний облік. Облік може здійснюватися в поточних і незмінних (зіставних) цінах, а також в іноземній валюті.


Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • В. П. Нагребельний. Облік // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. — Т. 4 : Н — П. — 720 с. — ISBN 966-7492-04-4.
  • Облік на малих підприємствах : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. держ. фін. акад. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 440 с. : табл. – Бібліогр.: с. 340-346 (80 назв). – ISBN 978-617-607-407-6
  • Облік у банках : навч. посіб. [для студ., асп., викл. та бухгалтерів банків] / Н. І. Подольчак, Н. Ю. Подольчак, А. Г. Загородній, А. І. Ясінська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 341, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 338-341 (48 назв). – ISBN 978-617-607-455-7
  • Організація обліку : навч. посіб. / Я. С. Карп'як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 368 с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-362 (128 назв). – ISBN 978-617-607-596-7