Обговорення:Предметна область

Найсвіжіший коментар: Володимир Ф 11 років тому

Предметна Область

- або: Универсум міркування, область теорії, — безліч об`єктів, розглянутих у пре­делах окремого міркування, наукової теорії. П. о. включають насамперед індивіди, тобто елементарні об`єкти, досліджувані теорією, а так-жі властивості, відносини й функції , розглянуті в теорії. Напр., П. о. у зоології служить безліч тварин, у теорії чисел - нату-ральный ряд чисел, у логіку предикатів - будь-яка фіксована область, що містить щонайменше один предмет . П. о., що з`єднує в єдність різнотипні об`єкти, досліджувані в який -те теорії, являє собою логічну абстракцію. Допу-щение існування П.о. нетривіально, тому що у звичайних рассуждени-ях далеко не завжди вдається задовольнити йому природно. — http://invivio.net.ua/dict/13115 — не зовсім по-українськи але цікаво

Предметная Область или: Универсум рассуждения, область теории, — множество объектов, рассматриваемых в пре­делах отдельного рассуждения, научной теории. П. о. включает прежде всего индивиды, т. е. элементарные объекты, изучаемые теорией, а так­же свойства, отношения и функции, рассматриваемые в теории. Напр., П. о. в зоологии служит множество животных, в теории чисел - нату­ральный ряд чисел, в логике предикатов — любая фиксированная область, содержащая по меньшей мере один предмет. П. о., соединяющая в единство разнотипные объекты, изучаемые в какой-то теории, представляет собой логическую абстракцию. Допу­щение существования П.о. нетривиально, ибо в обычных рассуждени­ях далеко не всегда удается удовлетворить ему естественным образом. — Словарь терминов логики. 2000, http://www.vseslovari.com.ua/log/page/predmetnaya_oblast.282/

-- Володимир Ф 18:08, 7 червня 2011 (UTC)Відповісти[відповісти]

Повернутися до сторінки «Предметна область»