Обговорення:Прапор України

Додати тему
Активні обговорення

Стандартизація кольорів прапора -2Редагувати

Не виходить поправити піктограмку на шаблоні. Там хибний синій колір. При тому в контраст до інших кольорів на цій сторінці. Колір українського прапора, і про це говориться в цій статті буквами. не просто синій, а лазуровий. Це два різних кольори. Поправте, хто знає як поправити цей шаблон (справа згори). Станіслав (обговорення)

Ви про квадратік? Там кольори беруться з іншого шаблону, де кольори прив'язані до їх назв, так що навряд. Принагідно повідомляю, що за ДСТУ кольорами прапора є PANTONE 2935 C та PANTONE Yellow 012 C -- Rino ap Codkelden (обговорення) 23:07, 25 серпня 2020 (UTC)

Стандартизація кольорів прапораРедагувати

Жовтий - колір герба, тобто золотий колір - hex=FFD700 R=255,G=215,B=0,
Синій - протилежний/обернений/інвертований до золотого кольору - hex=0028FF R=0,G=40,B=255.

 • Хотів поправити кольори в шаблоні - не бачу як. Там помилка. Написано "синій", а має ж бути згідно специфікації лазуровий. Відповідно з хибним кольором піктограмка. Як так можна, щоб поруч в одній статті були різні кольори... Станіслав (обговорення)

Стандартизация цветов флагаРедагувати

Желтый - цвет герба, то есть золотой цвет - hex= FFD700 R=255,G=215,B=0,
Синий - противоположный/обратный/инвертированный золотому - hex=0028FF R=0,G=40,B=255.

Цвета флага утверждены госстандартом ДСТУ 4512:2006. Если перевести в RGB, получается жёлтый: 255,213,0, синий: 0,91,187.--Анатолій (обг.) 13:39, 14 березня 2014 (UTC)
Непрофессионализм это очень распространенное явление в Украине, в том числе и среди чиновников, занимающихся стандартизацией. -- оціночне судження, яке не стосується теми статті, написане не мовою статті. Пропоную вилучити
К сожалению найти и прочесть стандарт, а также аргументацию того чиновника, который создавал этот стандарт, мне пока не удалось, но уверен, что моя аргументация намного лучше.
Я понимаю, что здесь не занимаються стандартизацией, но здесь вполне могут увидеть чиновники, которые способны исправить некачественно сделанный стандарт.

ДжерелоРедагувати

Розділ "Історія" переписаний з роботи Любунь М., 5-А кл. Бродівської гімназії ім. І.Труша (http://cen.iatp.org.ua/libr/iatp4/gns.doc). Треба редагувати.

Офіційно прапор синьо-жовний або блакитно-жовтий?--Oleksii0 18:29, 24 квітня 2007 (UTC)

За законом про державний прапор 28 січня 1992 синій і жовтий. Це офіційно. Не офіційно - блакитний і золотий.--Alex K 18:33, 24 квітня 2007 (UTC) Що означає "неофіційно" стосовно одного з символів держави? Вірніше сказати, що традиційно синя смуга зображується світло-синьою, а жовту смугу назвають золотою, тому що саме золото символізує багатство та добробут.Nemoid 09:25, 23 червня 2008 (UTC)

В розділі "Радянська доба" є лінк N3 на джерело в якому мало би бути підтвердження існуванню червоного пропору з маленьким жовто-блакитним пропорцем у кутку. Якщо перейти по цьому лінку, то побачимо надпис "Flag of Soviet Ukraine 1917 (reconstruction, no official documents existe)". Тобто немає ніякого підтвердження існуванню такого прапору. Отже, цей прапор краще вилучити. Згода? ~~Andrijko 19:40, 18 серпня 2010 (UTC)

Та ні. Про цей прапор на держустановах більшовицької УНР йдеться у спогадах очевидця. Буду шукати джерело. З повагою, --Geliba 12:20, 19 серпня 2010 (UTC) Знайшов: Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. – Львів, 1923. – Ч. 2. - С. 66. --Geliba 16:23, 22 серпня 2010 (UTC)

Прапори різних часівРедагувати

Вибачте, але я вилучив прапор політичного об'єднання "Конгрес українських націоналістів", тому що не бачу взаємозв'язку між історичними прототипами головних держаних установ та цією організацією.Nemoid 09:36, 23 червня 2008 (UTC)


Я можу помилятися, але мені здається, що прапор повинен бути не блакитно-жовтим, а жовто-блакитним...(я нікого не переконую, це лише моя думка.).

ЛітератураРедагувати

 • 1. Конституція України /Прийнята 28 червня 1996 року./ Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 59 с.
 • 2. Закон „Про Державний Гімн України” вiд 06.03.2003 № 602-IV.
 • 3. Положення Президії Верховної Ради УРСР „Про заходи щодо вирішення питання про державну символіку України” вiд 24.06.1991 № 1238-XII.
 • 4. Постанова Верховної Ради України „Про Державний герб України” вiд 19.02.1992 № 2137-XII.
 • 5. Постанова Верховної Ради України „Про Державний прапор України” вiд 28.01.1992 № 2067-XII.
 • 6. Про Державний гімн України. Указ Президії Верховної Ради України, "Голос України", 1992, 18 січня.
 • 7. Про державні символи України: Постанова від 03.09.96 р. №347/96 // Відом. Верхов.Ради України.- 1996.- №45.
 • 8. Бандурка О. М., Скакун О. Ф. Юридична деонтологія. — Х.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2002. — 336с.
 • 9. Біленчук П. Д., Сливка С. С. Правова деонтологія. — К.: АТІКА, 1999. — 319с.
 • 10. Братко-Кутинський О. Символіка світобудови: Українська традиція// Людина і світ.-1991.-№11.-С.35-40; 1992.-№4.-С.22-26.
 • 11. Бризгалов І. В. Юридична деонтологія. — К.: МАУП, 2000. — 48с.
 • 12. Вжилевський П. На захист українського національного прапора // Дзвін.-1990.-№9.-С.158.
 • 13. Гавриленко В. Українська сфрагістика. - К., 1977. - С. 89- С.121.
 • 14. Гімн України: Ще не вмерла Україна: //Іст.календар-1997.-К.,1997. - С.3.
 • 15. Гломозда К.Ю. Український прапор в контексті традицій національно-державної символіки// Україна XX ст.- К., 1993.-С.164-175.
 • 16. Грушевський М. Державний герб України. – «Народня воля», №159, 25 листопада 1917 р.
 • 17. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти). — К.: ВІРА-Р, 2000. — 505с.
 • 18. Кінак І. Ще раз про національну атрибутику// Прапор.- 1990.-№6.-С.175-177.
 • 19. Климкевич Р. Прапор // Енциклопедія Українознавства. - Нью-Йорк- 1970. - Т. 6. - С. 230.
 • 20. Климкевич Р. Прапор // Енциклопедія Українознавства. - Нью-Йорк, 1970. - Т. 6. - С. 239.
 • 21. Кульчицький С. Кольори прапора для незалежної України// Історія України.- 1999.- Квіт. (№37).-С.5-6.
 • 22. Кучерук О. Державний герб України: Фрагменти стенограми засідання Верховної Ради України 19 лютого 1992 року та результати голосування // Пам'ять століть.-2001.- №2.-С.90-103.
 • 23. Кучерук О.С. Державна символіка (України)// Рідна шк..-1993.-№6.- С.23-28.
 • 24. Лабунський В.: З окопів на Тризуб, "Голос України", 1992, 19 лютого.
 • 25. Малий герб України// Політика і час.- 1992.-№4.- С.8-9.
 • 26. Наші символи // Укр. іст.журнал-1995.- К.,1994.- С.4.
 • 27. Орзих М. Ф., Крусян А. Р. Юридическая деонтология. — О.: Юридична література, 2002. — 42 с.
 • 28. Павлюк, Л.: Збигнев Бжезинский — о независимости Украины, "Правда Украины", 1992, 8 июля.
 • 29. Панібудьласка В. Ф., Коваленко А. А., Тугай А. Державна символіка України. — К.: КНУБА; Довіра, 2004. — 156 с.
 • 30. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого. К., «Веселка», 1991, с.6-14, 44-46.
 • 31. Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М. «Международные отношения», 1995, с.446.
 • 32. Про державну символіку України. Рекомендації наукової конференції "Історичні традиції української національної символіки", "3а вільну Україну", 1991, 2 серпня.
 • 33. Росоха С. Сойм Карпатської України. - Вінніпег, 1949. - С. 80-81.
 • 34. Рыскельдиева Л. Т. Деонтология в истории философии / Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. — Симф.: Таврия, 2004. — 384с.
 • 35. Сергійчук В.І. Доля української національної символіки. К., «Знання», 1990, с.7.
 • 36. Сергійчук В.І. Доля української національної символіки. К., «Знання», 1990, с.7.
 • 37. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология. — Х.: Эспада, 2002. — 504с.
 • 38. Сливка С. С. Юридична деонтологія. — К.: Атіка, 2003. — 320с.
 • 39. Субтельний О. Україна. Історія. К., «Либідь», 1993, с.44.
 • 40. Цирфа Г. О. Юридична деонтологія. — К.: Університет "Україна", 2005. — 210 с.
 • 41. Чечнєв Б. Про символіку і символ відродження України// Віче.- 1996.- №12.- С.83-88

Проблема Українського ПрапораРедагувати

Раджу також написати історію про проблему українського прапора,про Мао Мао,про те,що прапор треба перевернути,ну думаю,ви мене зрозуміли...

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ КИТАЯНКИ

Після того, як я здійснив дане дослідження, несподівано наткнувся на ще один цікавий аспект цього питання. Виявляється, крім наукового історичного підходу, може бути ще один. 2000 року одна із центральних газет подала цікаву статтю, в якій ішлося, що в Києві загинула китайська художниця Мао-Мао. Вона походила із роду каліграфів. Як сказано в статті, екстравагантна китаянка одного разу на одному з вернісажів, куди привели тоді ще Президента України Леоніда КРАВЧУКА, проігнорувавши його охоронців і свиту, дуже темпераментно і вимогливо попередила про те, що під таким прапором, як нині, Україна приречена на деградацію. На що останній просто дипломатично віджартувався. Художниця-каліграф дуже сер­йозно стверджувала таке: «Символіка українського прапора - небо-чоловік угорі, земля-жінка під ним - відповідає одній із найгірших шестиграм «Книги перемін» - «Пі», яка віщує зра-ду та занепад. Переверніть прапор, - наполегливо пояснювала китаянка, - створіть знак «Тай» (жовте зверху, синє внизу). В «Іцзині» він розшифровується чудовою оптимістичною фразою «Розквіт. Мале відходить. Велике приходить. Щастя. Розвиток». У вас така багата і гарна країна, але під таким прапором у неї немає перспектив!»

Звичайно, кожен має право вибору: вірити у все, що хоче, або не вірити ні в що. Проте чому б не взяти «Книгу перемін» («Іцзин») самому і не поглянути на все власними очима? Ми, на жаль, не маємо в руках усіх тверджень Мао-Мао і не знаємо, на основі чого вона знайшла відповідність між кольорами та шестиграмами. Проте прочитавши більш детальне пояснення ситуації, яке містить у собі ця шестиграма (гексаграма), особисто я був вражений. На мою думку, охарактеризувати полі­тичну, економічну і яку хочете ситуацію в Україні краще, ніж це робить ця стародавня книжка, описуючи зміст цієї шестиграми, неможливо. Дозволю собі досить довгі цитати із книги Стівена КАРЧЕРА «Іцзин для початківців», виданої в Москві 2000 року (сторінки 145-147).


ЩО Ж КАЖЕ «ІЦЗИН»?

Отже, шестиграма №12 називається «Пі» - «ЗАНЕПАД». Логічний ряд: перешкода, порушене спілкування; занепад, замкнутість, зів’ялість, пізня осінь. Пі (Занепад): закривати, зупиняти, перегороджувати дорогу; перешкода тощо. Образний ряд: «Велике відходить, мале приходить. (...) Вам перешкоджають ниці люди з дріб­ними цілями. В ситуації не­має нічого сприятливого. Якщо Ви спробуєте діяти, то натрапите на опір і зазнаєте невдачі. Ваші слова буде відкинуто. (...) Велике і важливе відходить; мале і незначне, пов’язане лише із цьогочасною вигодою, приходить. Це означає неможливість реалізації своїх планів. (...). Ситуація виникла не з Вашої вини. Ті, хто нині керують, думають тільки про свою вигоду. Поки що їх лінія переважає».

А тепер поглянемо, яку ситуацію несе шестиграма №11 «Тай», вона називається «РОЗ­КВІТ». Логічний ряд: процвітання, поширення; великий достаток і гармонія; плодотворне спілкування; весна, цвітіння. Тай (Розквіт): великий, видатний, заможний, успішний, мирний, родючий. І в такому ж ключі близько десяти значень. Образний ряд: «Мале відходить, велике приходить. Щастя. Розвиток. Потік духу приносить радість, досконалість і процвітання. Ви поєднані з цим потоком. (...) Все мале та незначне відходить; усе велике і значне приходить. (...) Шлях відкритий. Початкове (споконвічне) здійснення перетворюється в остаточне здійснення. (...)» І т.д. Символ: небо і земля поєднуються. Розквіт. І далі: «Шляхетна людина користується часом розквіту, що­би здійснити шлях Неба і Землі. Шляхетна людина використовує умиротворення, щоби відно-вити справедливість серед під­даних». ПРЯМО ЧИ ДОГОРИ ДРИГОМ?

Звичайно, поставитися до цієї інформації кожен може по-своєму. Проте, як на мене, вона за­слуговує на інтерес і певний аналіз, хоча б там, де опис ситуації з мудрої стародавньої книги досить точно збігається з нашою політичною, економічною і, взагалі, якою хочете, із життєвою дійсністю. Крім того, істотним є ще один аспект проблеми. Яке значення має пряма чи перевернута позиція символу? Візьмемо, наприклад, давні символи - руни, які досить непогано збереглися серед європейців у скандинавських народів, і колоду карт для ворожіння, де значення кожної карти написано буквально на ній самій. Як твердить відповідна література, із 24 рун 8 рун мають однаковий вигляд зверху і знизу. 16 рун мають або пряму, або перевернуту позиції. Отож, коли одна із цих 16 рун перебуває у прямій позиції, то вона несе в собі позитивну ін­формацію, а коли вона перевернута, - то негативну. Наприклад: руна F (FEHU) - прямо: благополуччя, фінансові здобутки, комфорт, родючість. Перевернуто - начебто ті ж самі значення, але із негативним знаком: втрата матеріальної стабільності або маєтку, безпліддя. Або руна W (WUNJO): досконалість, сміх, щастя, благополуччя, товарись­кість - прямо. Дисгармонія, порушення взаємостосунків, страждання - перевернуто. І т.д. Така ж сама ситуація і з картами. Якщо, наприклад, червова дев’ятка прямо означає ра­дість, то ця ж сама дев’ятка перевернуто означає розчарування. Навіть, звернувши увагу, побачимо, як у деяких художніх і не зовсім фільмах послідовники сатанізму використовують не якісь там вишукані злостиві символи, а звичайний християнський хрест, тільки обов’язково перевернутий. Я вважаю, що ми повинні серйозно підійти до правильного розташування кольорів на нашому прапорі, аби не сказали про нашу боротьбу за свій прапор мовляв: «Якщо вже так хочете мати свій національний прапор - то нехай уже буде по-вашому, візьміть уже його, тільки перевернутий». Свої висновки про правиль­ність розташування саме жовтої смуги вверху, а синьої - внизу я роблю виходячи з першої, історично-геральдичної, частини дослідження. З другої частини дослідження робити висновки не буду. Вважаю, що все одно рано чи пізно питання правильної поляризації кольорів нашого національного прапора буде розглянуто компетентними українсь-кими патріотичними колами на належному рівні, і буде прийнято правильне рішення.


Олег МАЗУРИК, м.Кам’янець-Подільський. Джерело: http://podolyanin.com.ua

За правилами геральдики, прапори зазвичай утворюють на основі гербів, які виникли раніше, ніж знамена. Отож барву верхньої смуги полотнища диктує колір самого знака, а нижньої – гербового поля. Якщо герб, наприклад, Польщі – це білий орел на червоному тлі, то відповідно й прапор біло-червоний. Тому якщо герб України – жовтий тризуб на синьому полі, то й прапор має бути жовто-синій, а не навпаки.

Чув дзвін, не знаю де він. "Вода гасить воду" — ТРАГЕДИЯ!!!111, а "вогонь горить на воді" — це що, наркоманія? Чи нафтова аварія? А "За правилами геральдики" прапори не робляться.

Які його кольори?Редагувати

Це таке технічне питання. Я чув, буцімто, воно врегульоване ДСТУ 4512:2006. Для «знавців» — анекдот в тему: В одному російському перекладі додатку до Міжнародного зведення сигналів (INTERCO) дивно, цей документ має офіційний російський текст! описується, якого кольору повинна бути синя мигалка на суднах санітарної авіації, там написано, що це такий синій колір, що може бути отриманий змішуванням трьох кольорів: зеленого, білого та пурпурного, далі наведено формули. Насправді — це рівняння трьох прямих на кольоровому графіку CIE XY, які відмежовують сині кольори від зелених, білих та пурпурових, тобто задано кольорову трапецію, всередину якої мусить потрапляти потрібний колір. Прошу, будь ласка, хто може знайти, дайте такі рівняння для Прапора, вони, певно, мають бути в ДСТУ 4512:2006.--W.M.drossel 08:26, 5 жовтня 2010 (UTC)

Повторюся й тут: цей ДСТУ відсканований і викладений на http://forum.milua.org/viewtopic.php?t=2547&start=0 Там зазначено: у відповідності до ДСТУ 4512:2006 \"Державний прапор України\", в поліграфічному виконанні синій колір має відповідати №2935С, а жовтий - №012С за каталогом кольорів Pantone. Ось і визначення кольорів, іншого в ДСТУ не сказано — NickK 18:50, 5 жовтня 2010 (UTC)
Ви, певно, маєте текстовий браузер. Не виділи-сте [цю] картину? Однак там лише дві сторінки. Решта де? --W.M.drossel 11:45, 18 жовтня 2010 (UTC)
Відповідно наведених у ДСТУ кольорів Pantone визначається їх RGB значення, з чого переводиться код HEX і тд. всі значення давно присутні у англійській версії статті PsichoPuzo (обговорення) 10:07, 23 березня 2015 (UTC)
Знайшов, побачив ДСТУ 4512:2006.

Ось: x,y в межах 0.091,0.132-0.248,0.334-0.307,0.334-0.307,0.280-0.124,0.057, Y не менше 0.085 синій; x,y в межах 0.575,0.424-0.539,0.410-0.507,0.450-0.512,0.486, Y не менше 0.7 жовтий. (Координати в системі xyY !) Це допуски на колір тканини. Розумієте, дві великі різниці — колір для поліграфічного відтворення, точно за каталогом Pantone, і дозволені межі відхилення для кольору тканини. Ось що я хотів знати.--W.M.drossel (обговорення) 00:05, 24 серпня 2019 (UTC)

Прапор УНР 1917Редагувати

Протестую проти наруги над історією. Невідомо факту затвердження прапору України аж до 27 січня 1917 року, коли було затверджено військово-морський прапор України. До цього часу використовувалися різні варіанти прапорів: і синьо-жовті і жовто-сині. Від січня 1918 року - державним прапором завжди був синьо-жовтий! З повагою, --Geliba 05:10, 11 лютого 2011 (UTC)

 • 1. А з якого документу це випливає?
 • 2. У статті написано:
  ...М.Грушевський приймає як прапор республіки жовто-блакитний прапор з верхньою смугою жовтою і нижньою - синьою. 27 січня 1918 Мала Рада затвердила проект українського морського прапору, вироблений Українською Морською Радою (складався з двох смуг, вгорі блакитна, внизу жовта; на синій золотий знак князя Володимира — Тризуб з хрестом угорі)[]1. За гетьмана Скоропадського порядок кольорів на прапорі міняється - синя смуга стає вгорі, жовта - внизу. П.Скоропадський оголосив, що це символічне "перевернення України". Це протрималось недовго - незабаром влада Скоропадського впала і прапор знову став жовто-блакитним, поки владу в Україні не захопили більшовики.  
Увага.
 • Теза перша: «М.Грушевський приймає як прапор республіки жовто-блакитний прапор з верхньою смугою жовтою і нижньою - синьою.» - Це приватна думка людини, а не закон!!!
 • Теза друга: «27 січня 1918 Мала Рада затвердила проект українського морського прапору, вироблений Українською Морською Радою (складався з двох смуг, вгорі блакитна, внизу жовта; на синій золотий знак князя Володимира — Тризуб з хрестом угорі)». Це підтвердження моїх слів: перший офіційнозатверджений прапор - синьожовтий!
 • Теза третя: «За гетьмана Скоропадського порядок кольорів на прапорі міняється - синя смуга стає вгорі, жовта - внизу. П.Скоропадський оголосив, що це символічне "перевернення України".» Як можна обернути синьожовтий на синьоховтий? Абсурдне судження, оскільки попередня теза не суперечить ідеї тотожності прапорів УНР і УД.
 • Теза четверта: «Це протрималось недовго - незабаром влада Скоропадського впала і прапор знову став жовто-блакитним,» не підтверджена жодним документом! Оскільки документа нема - діють попередні закони про символіку, тобто, прапор є синьожовтим!!! З повагою, --Geliba 11:40, 11 лютого 2011 (UTC)

Відповідь голови Українського геральдичного товариства: «Офіційний порядок кольорів на прапорі УНР, Української Держави і потім знову УНР був: блакитна смуга верхня, жовта – нижня. У законопроектах 1920 року замість визначення "блакитний" вже писали "синій". Те, що на період 1917 р. зустрічаються варіанти і з блакитними, і з жовтими смугами згори, засвідчує лише період невизначеності в цьому питання. Для порівняння можна пригадати 1989 р., коли також на мітингах зустрічалися обидва варіанти.

На фото прапори якраз блакитно-жовті. Це, наскільки пригадую, фото складання присяги 1919 р. в Кам'янці на Поділлі. Тоді по всіх актах і розпорядженнях УНР завжди фіксувалися блакитні смуги зверху, тому ніякого сумніву стосовно порядку смуг на прапорах немає. Щодо передачі блакитного і жовтого на фотографіях (як правило, блакитний виходить світлішим), то про це вже багато написано й повертатися до цього немає потреби. Можна подивитися чорно-білі фото з підняття прапора над Верховною Радою в 1992 р., де верхня смуга світліша від нижньої.» (дискусія і фото у посиланні) http://uht.org.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=1061 З повагою, --Geliba 13:32, 11 лютого 2011 (UTC)

 • Про фото.
 • Ви певні, що прапор на ВР догори дригом не вішали?
 • Ця фотографія з форуму що горішня світліша частина - це жовта частина, а не блакитна, як припускає голова УГТ. Отож, повторююсь, не все так однозначно, як ви стверджуєте.--天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命 15:01, 11 лютого 2011 (UTC)
* Догори дригом це неофіційно. У нас у місті є приколіст який теж так робить.
 • Прапор на ВР вішали той, який затвердили. Якби переплутали верх-них, про це згадували б як кур"йоз.
 • Про неоднозначність можу сказати так: жовто-синій стяг є неофіційним варіантом національного прапора. Саме так я і зазначив у статті. З повагою, --Geliba 17:35, 13 лютого 2011 (UTC)
Я про інше. Ця фотографія з форуму свідчить, що світла смуга - жовта, а не блакитна, як твердить голова УГТ. Якщо це так, на немає вагомих підстав стверджувати, що в посиланнях на фото, які я навів вище, зображено саме блакитно-жовтий, а не жовто-блакитний прапор. Тобто, на офоснові фото теза про "офіційний блакитно-жовтий прапор УНР часів Директорії" не підтверджується. Його голови УГТ у Фотошопі повинні підкріплюватися документами з офіційним описом прапора Директорії.--天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命 04:40, 14 лютого 2011 (UTC)

ЧОРНО-БІЛЕ ФОТО НІ ПРО ЩО НЕ СВІДЧИТЬ. Посиляння на фото свідчить про вживання. Документ свідчить про закон. Наразі законом підтверджено лише синьо-жовте поєднання кольорів! З повагою, --Geliba 19:13, 14 лютого 2011 (UTC)

 • То "не свідчить" чи "не свідчить"? Здається усі фото чітко показують, що люди стоять під жовтоблакитними прапорами. Тому і питаю, яким законом Директорії УНР підтверджено лише синьо-жовте поєднання кольорів? --天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命 04:14, 15 лютого 2011 (UTC)
Добре. Чорно-біле фото ні про що не свідчить, бо чорно-біле. Ви, здається, маєте закон Директорії УНР про жовто-блакитний прапор? З повагою, --Geliba 07:39, 16 лютого 2011 (UTC)
 • "Не свідчить, бо чорно-біле"  . Якби я вам чорний квадрат Малевича показав, інша спарава. А так відтінки темного синьо і світлого жовтого зрозумілі і з чорно-білих фото. Ну, не хочете визнавати цього, добре. Менше з тим.
 • Яким законом Директорії УНР підтверджено лише синьо-жовте поєднання кольорів? --天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命 07:48, 16 лютого 2011 (UTC)

Своєю декларацією від 26 грудня Директорія відновила всі закони УНР. Таким чином, і закон про прапор. З повагою, --Geliba 08:21, 16 лютого 2011 (UTC)

Ось Декларація — Директорія одмінила всі закони і постанови гетьманського уряду в сфері робітничої політики... В усіх инших галузях життя Директорія так само одмінила всі закони й постанови гетьманського уряду, направлені проти інтересів трудящих класів і шкідливих для всього громадянства. Де тут про прапор? Може я не там шукаю? --天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命 08:49, 16 лютого 2011 (UTC)

Хм. Точно нема. Значить, скасовувати символіку не було потреби - вона залишалася. :) З повагою, --Geliba 09:01, 16 лютого 2011 (UTC)

Якось занадто просто. --天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命 09:21, 16 лютого 2011 (UTC)

Згоден. Герб УД, ніби скасували, може там і про прапор щось. Буду шукати. З повагою, --Geliba 09:24, 16 лютого 2011 (UTC)

Прапори схожі на українськийРедагувати

Пропоную прибрати підрозділ, як такий, що не стосується основної статті. За необхідності створити нову статтю "синьо-жовтий прапор". З повагою, --Geliba 06:41, 20 липня 2011 (UTC)

Поясніть, на Божу милість, яким боком до прапору України перелік других прапорів? Чи є якийсь історичний зв'язок? Візуальну схожіть не приймаю, бо це випадковий збіг. Або окрему статтю про синьожовні прапори, або геть. З повагою, --Geliba 12:55, 5 серпня 2011 (UTC)

Якщо вже так пішло, то є ще один, точно не зрозумів чій - [якогось підрозділу] сухопутних військ Фінляндіі. З емблемою та без(не точно). (Вибачайте, фотографії на яких зустрічається прапор знайти легко, а відомості - не вдалося) LynXzp (обговорення) 21:02, 20 травня 2017 (UTC)

ДобраРедагувати

Може, її на добру? Чи щось у ній не так? --ДмитрОст 12:34, 23 серпня 2015 (UTC)

Доба скоріш таки Литовсько-польська, оскільки саме польський період охоплює козацька доба (з опису). --PsichoPuzo (обговорення) 13:34, 23 серпня 2015 (UTC)

1848 рікРедагувати

Хотілось би дізнатися на основі яких першоджерел взято інформацію про затвердження ГРР блакитно-жовтого стягу. Був би дуже вдячним Віталій Добрівський (обговорення) 19:00, 19 лютого 2019 (UTC)

Галерея прапорів з гербами -- можливо, оригінальне дослідження?Редагувати

У вересня 2020 року Vitaliyf261 створив та доповнював галерею прапорів, у якій окрім державного прапора України, містяться наступні зображення:

Авторство зображень, очевидно, належить йому ж.

Утім, жодного обґрунтування випадків використання наведених варіацій прапорів користувачем не зазначено (від себе додам, що іноді прапор України з малим Державним Гербом України можна побачити у маршрутці біля водія), тому виникає сумнів у відповідності цієї галереї предмету статті, а враховуючи власноручне створення цих малюнків користувачем — є підозра, що це оригінальне дослідження, що є порушенням ВП:ОД.

Поки що галерею закоментував, як це виглядало, можна побачити у ред.№ 30098338, розділ « Сучасність (від 1989 і дотепер)».

P. S. На СО користувача не писав, бо судячи з історії її змін, Vitaliyf261 іноді видаляє звідти повідомлення. -- Rino ap Codkelden (обговорення) 01:27, 21 листопада 2020 (UTC)

Повернутися до сторінки «Прапор України»