Обговорення:Єльникова Галина Василівна

На цій сторінці немає обговорень.
     З глибокою вдячністю засновнику ШКОЛИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ГАЛИНІ ВАСИЛІВНІ ЄЛЬНИКОВІЙ! Вчителю, науковцю, управлінцю, людині з великої літери!

Під безпосереднім керівництвом Галини Василівни було проведено дослідження з теорії та практики адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу. Проаналізувавши й узагальнивши теорію адаптивного управління в освітній сфері (праці Т. Давиденко, Н. Бояринцевої, Г. Єльникової, С. Мітіної, П. Третьякова, Г. Полякової, Т. Шамової, Є. Ямбурга), було виокремлено теоретико-методологічні характеристики адаптивного управління в українській та російській наукових школах, а саме: у підходах, визначеннях, структурі, рівні застосування, технологіях та інструментарії. Здійснено цілісне дослідження щодо створення, реалізації та розвитку системи адаптивного управління у вищій школі; сформульовані та розкриті теоретичні аспекти адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ; розроблено та теоретично обґрунтовано модель адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ; розкрито концептуальні положення адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ, які віддзеркалюють напрями, принципи та підходи професійного розвитку науково-педагогічних працівників і шляхи їх взаємодії з керівниками, що створює умови максимального розкриття та реалізації інтелектуальних, культурних, творчих можливостей викладачів і забезпечення їх конкурентоспроможності. Впроваджено у науково-практичний обіг вітчизняної педагогіки категорії «адаптивне управління професійним розвитком науково-педагогічного працівника»; Практичної реалізації набула теорія адаптивного управління шляхом: 1) обґрунтування коучингових технологій для здійснення спрямованої самоорганізації як основи адаптивного управління; 2) виділення та розроблення наукових основ управління структурними підсистемами вищої школи. Останнє полягає у тому, що: класична теорія адаптивного управління набула подальшого розвитку: у використанні закономірностей і принципів, які взяті за основу концепту освітнього коучингу; у змісті та структурі управління вищим навчальним закладом; у технологіях – описано та апробовано нову технологію адаптивного управління – коучинг, у підходах до розроблення моделей суб’єктів управління, де провідним став компетентнісний підхід. Результати дослідження на різних етапах апробовувалися на семінарах і конференціях: Міжнародні конференції: «Перспективи розвитку вищої освіти в період суспільної трансформації» (Донецьк, 2002); «Образование и наука без границ» (Днепропетровск, 2004); «Дні науки «2005». Сучасні методи викладання» (Дніпропетровськ, 2005); «Дні науки «2005». Філологічні науки» (Дніпропетровськ, 2005); Міжнародний форум: «Мовна освіта: Шлях до Євроінтеграції» (Київ, 2005); «Сучасні освітні технології у вищій школі» (Київ, 2007); «Лингвистические основы межкультурной коммуникации» (Нижний Новгород, 2007); «Адаптивне управління в освіті» (Харків, 2007); «Veda a technologie» (Прага, 2008); «Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону» (Ялта, 2009); «Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі» (Одеса, 2009); «Мовні стратегії у формуванні світової бухгалтерської еліти» (Житомир, 2009); «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України» (Ялта, 2010); «Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика» (Одеса, 2010); «Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу» (Ялта, 2010); «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: Європейський вибір» (Ялта, 2011); «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України» (Ялта, 2011); «Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування» (Одеса, 2011); «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України» (Ялта, 2012); «Pedagogy of the 21st Century: Teaching in a World of Constant Information Flow» (Budapest, 2014). Всеукраїнські конференції: «Актуальні питання викладання іноземної мови спеціалістам з державного управління» (Харків, 2005); «Сучасні проблеми науки та освіти» (Харків, 2005); «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України» (Ялта, 2006); «Гуманізація соціального управління» (Харків, 2008); «Вісник науковця – 2009» (Миколаїв, 2009).

Борова Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор

Повернутися до сторінки «Єльникова Галина Василівна»