Нізельский Юрій Миколайович

Нізельський Юрій Миколайович
Народився 15 травня 1939(1939-05-15)
Дніпропетровськ
Помер 22 грудня 2007(2007-12-22) (68 років)
Київ
Країна СРСР СРСРУкраїна Україна
Національність Українець
Діяльність хімік
Alma mater УДХТУ
Галузь хімія полімерів
Посада провідний науковий співробітник
Науковий ступінь доктор хімічних наук

Юрій Миколайович Нізельский (нар. 15 травня 1939 (Дніпропетровськ) — пом. 22 грудня 2007 (Київ)) український вчений-хімік, доктор хімічних наук (1990), професор, старший науковий співробітник.

Біографія ред.

Юрій Миколайович Нізельський народився у 1939 р. у м. Дніпропетровськ, де у 1956 р. закінчив середню школу із золотою медаллю. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті, який у 1961 р. закінчив за спеціальністю ,,технологія основного орга- нічного синтезу і синтетичного каучуку”. Упродовж 1961-1976 років працював в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України. У 1976 р Ю.М. Нізельський рішенням Президії АН УРСР разом з відділом був переведений на роботу до Інституту органічної хімії АН УРСР, де працював на посаді старшого наукового співробітника до 1984 р., а з 1984 до 2007 р. - у Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України провідним науковим співробітником.

Науковий доробок ред.

Проблемами хімії високомолекулярних сполук Нізельський Ю.М. займався у відділі кінетики та механізму реакції полімеризації, де ним вперше проведені систематичні дослідження механізму гомогенного каталізу реакції уретаноутворення хелатними сполуками міді, за результатами яких захистив кандидатську дисертацію у 1972 р. Основним напрямом досліджень стало вивчення впливу процесів комплексоутворення каталізатора з компонентами реакційної системи на Кінетику уретаноутворення та можливий механізм реакції. Методами електронної-, ІЧ- та ЕПР-спектроскопії досліджені активні центри реакції. Також проводив квантово-хімічні розрахунки електронних характеристик різних комплексів. Ю.М . Нізельський був провідним фахівцем у галузі гомогенного каталізу полімеризаційних процесів координаційними сполуками металів. Отримані в цьому напрямі результати органічно увійшли до монографії ,,Каталитические свойства ,б-дикетонатов металлов” (1983 р.), яка є першою монографією з го- могенного металокомплексного каталізу полімеризаційних процесів. Під його керівництвом і за його безпосередньої участі були розглянуті кінетичні аспекти і тонкі ефекти механізму гомогенного каталізу реакцій полімеризації, проведене квантово-хімічне моделювання процесів селективного каталізу циклотримеризації ізоціанатів і реакційної здатності ненасичених сполук і гетерокумуленів, запропоноване використання хелатних сполук металів як ініціаторів фотозшивання модифікованих полівінільних сполук, досліджена взаємодія ізоціанатів з біологічно активними сполуками, що характеризуються кетоенольною таутомерією, започатковані дослідження металокомплексного каталізу та металовмісних наноструктурованих полімерних систем, вперше розглянуті реакції полімеризації за участі водорозчинних біополісахаридів.

Викладацька та науково-суспільна діяльність ред.

Ю.М. Нізельський сприяв зростанню кваліфікації багатьох науковців, аспірантів і студентів. Серед його учнів фахівці з різних областей хімії та технології полімерів. Він був членом редколегій наукових журналів, організатором та учасником багатьох наукових конференцій з високомолекулярних сполук, викладав на посаді професора кафедри хімії у Національному університеті ,,Києво-Могилянська академія”, читав лекції в Донецькому національному університеті та Технічному університеті Вільдау (Німеччина), дбав про укладання сучасної української хімічної термінології у галузі високомолекулярних сполук. Широта наукових і культурних інтересів Ю.М. Нізельського вражала всіх, хто його знав або спілкувався з ним. Юрій Миколайович майже 20 років був незмінним ученим секретарем Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій інституту. Він один з небагатьох співробітників Інституту, хто удостоєний подяки ВАК України за вагомий внесок у Державну систему атестації наукових кадрів України. Багато нинішніх кандидатів і докторів наук з хімії високомолекулярних сполук і фізики полімерів з вдячністю згадують плідні Дискусії з Ю.М. Нізельським і його поради під час захисту дисертацій. Ю.М. Нізельський - автор понад 300 наукових публікацій, 13 патентів України на винаходи, однієї монографії.

Основні наукові публікації ред.

Публікації в базі Scopus[недоступне посилання з листопадаа 2019]

Монографії ред.

  • 1. Низельский Ю.Н. Каталитические свойства В-Дикетонатов металлов. - Киев: Наук. думка, 1983. - 127 с.
  • 2. Липатова Т.Е., Низельский Ю.Н. Комплексообразование и механизм катализа реакции образования уретанов З-дикетонатами меди // Успехи химии полиуретанов. - Киев: Наук. думка, 1972. - С. 214-244.

Статті ред.

  • 1. Козак Н.В., Низельский Ю.Н. Конформационный отбор канала циклотримеризации изоцианатов каталитической системой третичный амин-

эпоксид // Теоретич. и эксперим. химия. - 1988. - 24, №2. -- С. 15546].

  • 2. Lipatov, Y. U. S., Kosyanchuck, L. F., Kozak, N. V., Nizelskii, Y. U. N., Fainerman, A. E. (1997). Effect of metal compounds on the surface properties of the solid polyurethanes being formed in their presence. Journal of Polymer Materials(Netherlands), 14(3), 263-268.
  • 3. Kozak, N. V., Kosyanchuk, L. F., Lipatov, Y. S., Nizel'skii, Y. N., & Antonenko, O. I. (2000). Effect of Zn2+, Cu2+, and Ni2+ ions on the structure of crosslinked segmented polyurethanes. Polymer science. Series A, Chemistry, physics, 42(12), 1304-1309.
  • 4. Козак, Н. В., Косянчук, Л. Ф., Низельский, Ю. Н., & Липатов, Ю. С. (2002). Состояние иона меди в полиуретане, сшитом ацетатом меди или комплексом ацетата меди с дибензо-18краун-6. Высокомолекулярные соединения. Сер. А, 44(7), 1175-1184.
  • 5. Kozak, N., Nizelskii, Y., Mnikh, N., Shtompel, V., Grischuk, O. (2006, November). Formation of Nanostructures in Multi Component Systems Based on Organic Polymer and Coordination Metal Compound. In Macromolecular Symposia (Vol. 243, No. 1, pp. 247-260). WILEY‐VCH Verlag. https://doi.org/10.1002/masy.200651123
  • 6. Nizelskii, Y., & Kozak, N. (2007). In situ nanostructured polyurethanes with immobilized transition metal coordination complexes. Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 46(1), 97-110. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222340601044219

Джерела ред.

50 років Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України 1958—2008 Лебедєв Є. В. (головний редактор) УДК 678.54.64