• Нота в музиці — знак нотного письма. Окремий звук певної висоти.
  • Нота — тон, інтонація голосу, що виражають яке-небудь почуття, ставлення до кого-, чого-небудь.
  • Нота в дипломатії — офіційне дипломатичне звернення уряду однієї держави до уряду іншої держави
  • Скарбнича нота:
    1. середньотермінове державне боргове зобов'язання на пред'явника;
    2. паперові гроші, що їх випускає державний фінансовий орган за скарбничої емісії.
  • Кредит-нота — розрахунковий документ; повідомлення, що посилається однією зі сторін, що знаходяться в розрахункових відносинах, іншій стороні, про запис у кредит рахунку останньої визначеної суми, через настання якої-небудь обставини, що створили в іншої сторони право вимоги цієї суми.
  • Нота бене (лат. nota bene — поміть добре) — позначки знаком NB, що робляться на ділових паперах і означають особливу важливість поміченого.

Техніка ред.