Новоборовицька волость

Новоборовицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця Городнянського повіту Чернігівської губернії з центром у містечку Нові Боровичі.

Новоборовицька волость
Центр Нові Боровичі
Площа 24 374 (1885)
Населення 5582 осіб (1885)
Густота 21 осіб / км²

Станом на 1885 рік складалася з 17 поселень, 13 сільських громад. Населення — 5582 особи (2727 чоловічої статі та 2855 — жіночої), 1225 дворових господарств[1].

Земля волості
Площа, десятин У тому числі орної, дес.
Сільських громад 9503 5633
Приватної власності 14691 5241
Казенної власності 42 35
Іншої власності 138 97
Загалом 24374 11006

Поселення волості:

  • Нові Боровичі — колишнє державне та власницьке містечко при річці Снов за 20 верст від повітового міста, 908 осіб, 199 дворів, 2 православні церкви, постоялий двір, лавка, кісткопальний, паточний і бурякоцукровий заводи, базари, 4 ярмарки на рік. За 13 верст — цегельний завод з крупорушкою.
  • Бутівка — колишнє власницьке село, 381 особа, 86 дворів, православна церква, постоялий будинок, вітряний млин.
  • Гірськ — колишнє власницьке містечко при річці Снов, 338 осіб, 98 дворів, православна церква, 2 ярмарки на рік.
  • Єліне — колишнє державне село при річці Снов, 521 особа, 142 двори, православна церква, постоялий будинок.
  • Жабчичи — колишнє державне та власницьке село, 520 осіб, 112 дворів, православна церква, постоялий двір, постоялий будинок, лавка.
  • Жовідь — колишнє державне та власницьке село при річці Жовідь, 354 особи, 82 двори, православна церква.
  • Старі Боровичі — колишнє державне та власницьке село при річці Снов, 690 осіб, 134 двори, постоялий будинок.

1899 року у волості налічувалось 24 сільських громади, населення зросло до 10531 особи (5286 чоловічої статі та 5245 — жіночої)[2].

Джерела ред.

Примітки ред.

  1. Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По даннымъ обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпускъ III. Губерніи Малороссійскія и Юго-Западныя / Составилъ старшій редактор В. В. Зверинскій — СанктПетербургъ, 1885. (рос. дореф.)
  2. рос. дореф. Календарь Черниговской губерніи на 1901 годъ. Изданіе Черниговскаго Губернскаго Статистического Комитета. Годъ пятнадцатый. Черниговъ. Типографія Губернскаго Правленія. 1900, (стор. 272)