Відкрити головне меню

Ниткоподібне сортування (Strand sort) – це алгоритм сортування. Він працює за допомогою повторного витягування сортованих підсписків зі списку, що потрібно посортувати, та їх злиттям в кінцевий (посортований) список. Кожна ітерація витягує з непосортованого списку нитку вже посортованих елементів і зливає ці нитки (списки) в одну.

Ниткоподібне сортування
StrandSort.gif
алгоритм у дії під час сортування списку чисел
Клас Алгоритм сортування
Структура даних Список
Найгірша швидкодія
Найкраща швидкодія
Середня швидкодія
Просторова складність у найгіршому випадку   допоміжний

Назва алгоритму походить від “ниток” (“частин”) посортованих даних в межах непосортованого списку, що вилучаються один за одним. Даний алгоритм є сортуванням з порівнянням, тому що він використовує порівняння, коли вилучає нитки-списки і коли з'єднує їх в посортований список.

Алгоритм ниткоподібного сортування у середньому виконує операцій. Проте у найкращому випадку (коли список уже посортований) алгоритм — лінійний, тобто здійснює всього порівнянь. У найгіршому випадку (коли список посортований у зворотньому напрямку) алгоритм виконує операцій.

Ниткоподібне сортування доцільно застосовувати для даних, що зберігаються у зв'язному списку, через часте додавання та вилучення елементів. Якщо використовувати іншу структуру даних — наприклад, масив, тоді час виконання та складність алгоритму значно зростають. Також це сортування варто використовувати, коли велика частина даних уже посортована, тому що такі дані вилучаються одною “ниткою”.

ПрикладРедагувати

Cписок Підсписок Посортований список
3 1 5 4 2
1 4 2 3 5
1 4 2 3 5
2 1 4 3 5
2 1 3 4 5
2 1 3 4 5
1 2 3 4 5

Кроки:

 1. Пройти по списку і витягнути посортований підсписок, починаючи з першого елемента.
 2. Посортований підсписок з першої ітерації помістити в порожній посортований список.
 3. Повторити крок 1.
 4. Оскільки посортований список уже не порожній - злити підсписок та посортований список.
 5. Повторити кроки 3-4 поки зі списку не будуть вилучені всі елементи.

ПсевдокодРедагувати

Простий спосіб зображення ниткоподібного сортування на псевдокоді:

procedure strandSort( A : list of sortable items ) defined as:
 while length( A ) > 0
  clear sublist
  sublist[ 0 ] := A[ 0 ]
  remove A[ 0 ]
  for each i in 0 to length( A ) - 1 do:
   if A[ i ] > sublist[ last ] then
    append A[ i ] to sublist
    remove A[ i ]
   end if
  end for
  merge sublist into results
 end while
 return results
end procedure

РеалізаціяРедагувати

C++Редагувати

#include <list>
using namespace std;

template <typename T>
list<T> strandSort(list<T> unsorted)
{
 if (unsorted.size() <= 1)
 {
  return unsorted;
 }
 list<T> result;
 list<T> sublist;
 while (!unsorted.empty())
 {
  sublist.push_back(unsorted.front());
  unsorted.pop_front();
  for (typename list<T>::iterator it = unsorted.begin(); it != unsorted.end();)
  {
   if (sublist.back() <= *it)
   {
    sublist.push_back(*it);
    it = unsorted.erase(it);
   }
   else
   {
    it++;
   }
  }
  result.merge(sublist);
 }
 return result;
}

HaskellРедагувати

merge :: (Ord a) => [a] -> [a] -> [a]
merge [] ys = ys
merge xs [] = xs
merge (x : xs) (y : ys)
	| x <= y = x : merge xs (y : ys)
	| otherwise = y : merge (x : xs) ys
 
strandSort :: (Ord a) => [a] -> [a]
strandSort [] = []
strandSort (x : xs) = merge strand (strandSort rest) where
	(strand, rest) = extractStrand x xs
	extractStrand x [] = ([x], [])
	extractStrand x (x1 : xs)
		| x <= x1 = let (strand, rest) = extractStrand x1 xs in (x : strand, rest)
		| otherwise = let (strand, rest) = extractStrand x xs in (strand, x1 : rest)

PascalРедагувати

program StrandSortDemo;
 
type
 TIntArray = array of integer;
 
function merge(left: TIntArray; right: TIntArray): TIntArray;
 var
  i, j, k: integer;
 begin
  setlength(merge, length(left) + length(right));
  i := low(merge);
  j := low(left);
  k := low(right);
  repeat
   if ((left[j] <= right[k]) and (j <= high(left))) or (k > high(right)) then
   begin
    merge[i] := left[j];
    inc(j);
   end
   else
   begin
    merge[i] := right[k];
    inc(k);
   end;
   inc(i);
  until i > high(merge);
 end;
 
function StrandSort(s: TIntArray): TIntArray;
 var
  strand: TIntArray;
  i, j: integer;
 begin
  setlength(StrandSort, length(s));
  setlength(strand, length(s));
  i := low(s);
  repeat
   StrandSort[i] := s[i];
   inc(i);
  until (s[i] < s[i-1]);
  setlength(StrandSort, i);
  repeat
   setlength(strand, 1);
   j := low(strand);
   strand[j] := s[i];
   while (s[i+1] > s[i]) and (i < high(s)) do
   begin
    inc(i);
    inc(j);
	setlength(strand, length(strand) + 1);
    Strand[j] := s[i];
   end;
   StrandSort := merge(StrandSort, strand);
   inc(i);
  until (i > high(s));
 end;
 
var
 data: TIntArray;
 i: integer;
 
begin
 setlength(data, 8);
 Randomize;
 writeln('The data before sorting:');
 for i := low(data) to high(data) do
 begin
  data[i] := Random(high(data));
  write(data[i]:4);
 end;
 writeln;
 data := StrandSort(data);
 writeln('The data after sorting:');
 for i := low(data) to high(data) do
 begin
  write(data[i]:4);
 end;
 writeln;
end.

ПосиланняРедагувати