Неінерційна система відліку

система відліку, що рухається з прискоренням або обертається відносно інерційної

Неінерційна система відліку — система відліку, що рухається з прискоренням або обертається відносно інерційної. Другий закон Ньютона не виконується в неінерційних системах відліку. Для того щоб рівняння руху матеріальної точки в неінерційній системи відліку за формою збігалося з рівнянням другого закону Ньютона, додатково до «звичайних» сил, що діють в інерційних системах, вводять сили інерції.

Закони Ньютона виконуються тільки в інерційних системах відліку. Проте, рух тіл в неінерційних системах відліку можна описувати тими ж рівняннями руху, що і в інерційних, якщо у додаток до сил, зумовлених впливом тіл одне на одного, враховувати сили інерції.

Джерела

ред.
  • Сивухин Д. В. Загальний курс фізики = Общий курс физики. — М. — Т. I. Механика.