Недержавні пенсійні фонди України

Недержавний пенсійний фонд (в Україні) — юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати своїм учасникам.

Фонд залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів. Недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір недержавних пенсійних виплат залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого інвестиційного прибутку. З моменту зарахування коштів на індивідуальний пенсійний рахунок вони стають приватною власністю учасників, на них поширюється право спадкування, їх не можна відчужити на користь третіх осіб.

Недержавний пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями недержавного пенсійного фонду[1].

Види ред.

За видами НПФ можуть утворюватися як:

 • відкриті;
 • корпоративні;
 • професійні[1].

У відкритих фондах учасниками можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи. Внески на користь учасників можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи.

У корпоративних фондах учасниками можуть бути одна або кілька юридичних осіб-роботодавців.

У професійних учасниками фонду можуть бути організації роботодавців, їх об'єднання, об'єднання громадян, професійні спілки, їх об'єднання або фізичні особи, пов'язані за родом професійної діяльності, зазначеної в статуті фонду[2].

Основні правила ред.

Контроль за розміщенням і збереженням коштів здійснюється на декількох рівнях. НПФ керує адміністратор, інвестуванням пенсійних активів займається компанія з управління активами (КУА), зберігаються гроші в банку-зберігачі. Обслуговуючі компанії можуть брати за свої послуги не більше 7 % від обсягу активів.

НПФ не може збанкрутувати, а тільки ліквідуватися. У цьому випадку пенсійні накопичення громадян повинні бути переведені до іншого НПФ за вибором клієнта. Проте, в процесі інвестування фонд може отримувати як прибутки, так і збитки[3].

Портфель ред.

Більшість НПФ в Україні дотримуються дуже консервативних стратегій інвестування. Вони вкладають кошти переважно в ОВДП і депозити. Частка нерухомості, корпоративних облігацій і акцій в сумі становить менш як 10 % активів усіх НПФ.

Закон зобов'язує робити відрахування в НПФ тільки в гривні. Але НПФ, в свою чергу, можуть інвестувати у валютні фінансові інструменти, наприклад, депозити в іноземній валюті та валютні ОВДП.

НПФ нараховують дохідність не у відсотках, а у вартості пенсійної одиниці. На момент створення фонду вартість пенсійної одиниці становить 1. У міру зростання пенсійних активів та інвестдоходу, її вартість змінюється (див. таблицю)[3].

Перелік недержавних пенсійних фондів ред.

До списку увійшли 63 недержавні пенсійні фонди України, внесені до реєстру недержавних пенсійних фондів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інші 56 фондів на даний час виключені з реєстру[4].

Фінансові показники взяті станом на останню оприлюднену дату по 23 грудня 2023 року включно.

Назва фонду (скорочено) Код ЄДРПОУ Місто реєстрації Рік реєстрації Тип Чиста вартість активів, грн Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн[a] Джерело
Європа 26581709 Київ 2004 В 41 539 882 2,68 [6]
Соціальний стандарт 33058272 Київ 2004 В 62 161 140 4,97 [7]
Пенсійний капітал 33060150 Київ 2004 В 2 994 850 2,31 [8]
Довіра-Україна 33060428 Київ 2004 В 377 669 1,56 [9]
Дністер 33074085 Львів 2004 В -[b] - [10]
Національний 33100470 Київ 2004 В - -
Україна 33105154 Київ 2004 В 61 409 876 2,47 [11]
ВСІ 33105725 Київ 2004 В 71 012 172 3,54 [12]
Професійний пенсійний фонд незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України 33107539 Київ 2004 П 96 337 939 2,22 [13]
Приватфонд 33114991 Дніпро 2004 В 425 175 126 12,07 [14]
Взаємодопомога 33146316 Київ 2004 В 7 723 967 1,09 [15]
Прикарпаття 33163504 Івано-Франківськ 2005 В 3 452 792 2,56 [16]
Фармацевтичний 33262460 Київ 2005 В 219 257 952 4,49 [17]
Український пенсійний капітал 33308613 Київ 2004 В 17 127 928 2,14 [18]
Причетність 33320710 Краматорськ 2004 В 22 762 100 1,74 [19]
Надія 33343518 Київ 2005 В 3 859 941 1,97 [20]
Золотий вік 33391048 Херсон 2005 В 147 799 0,79 [21]
Кремінь 33403482 Київ 2005 В 241 850 1,51 [22]
Український пенсійний контракт 33411524 Харків 2005 В 347 750 1,98 [23]
Перший профспілковий 33602063 Київ 2005 П 623 257 1,95 [24]
Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд 33612532 Дніпро 2005 П 775 200 2,13 [25]
Соціальні гарантії 33617734 Львів 2005 В - - [26]
Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» 33629394 Київ 2005 К 392 666 251 7,76 [27]
Українська пенсійна фундація[c] 34001274 Київ 2006 К 133 130 2,58 [28]
Фонд пенсійних заощаджень 34004029 Київ 2006 В 768 040 2,48 [29]
Соціальна перспектива 34077584 Івано-Франківськ 2006 В 50 052 120 4,31 [30]
Династія 34167520 Київ 2006 В 205 789 360 6,72 [31]
Українська пенсійна спілка 34333343 Харків 2006 В 1 996 030 1,72 [32]
Резерв Рівненщини 34355367 Київ 2006 В 7 055 367 3,99 [33]
Ніка 34414060 Полтава 2006 В 10 704 826 0,39 [34]
Пенсійна опіка 34456619 Полтава 2006 В 2 178 270 0,64 [35]
Корпоративний недержавний пенсійний фонд ТПП України 34619298 Київ 2006 К 3 726 400 0,22 [36]
Емерит-Україна 34729800 Київ 2006 В 276 379 400 8,78 [37]
Магістраль 34832684 Київ 2006 П 68 480 000 4,16 [38]
Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ 34880663 Київ 2007 К 2,079896589×109 6,68 [39]
Столичний резерв 34892607 Київ 2007 В 5 981 578 3,58 [40]
Фріфлайт 34985916 Київ 2007 В 35 027 326 0,90 [41]
Шахтар 35033265 Київ 2007 П 3 151 170 3,74 [42]
Європейський вибір 35141037 Київ 2007 В - -
Лаурус 35234147 Київ 2007 В 20 584 344 5,33 [43]
Гарант-пенсія 35274991 Київ 2007 В 2 291 571 2,34 [44]
Ініціатива 35464353 Київ 2007 В 144 790 1,27 [45]
Український пенсійний фонд 35532454 Київ 2007 В 26 785 000 1,14 [46]
Покрова 35822572 Київ 2008 В 6 991 540 3,30 [47]
Турбота 36124190 Київ 2008 В 1 306 280 2,42 [48]
Надійна перспектива 36125875 Київ 2008 В 7 921 670 3,22 [49]
ОТП Пенсія 36274196 Київ 2008 В 486 530 000 7,19 [50]
Джерело 37900416 Дніпро 2011 В - -
Всеукраїнський пенсійний фонд 38356406 Київ 2012 В - - [51]
Резерв 41866193 Київ 2018 В - -
Гідне життя 42992797 Київ 2019 В - - [52]
Константа 43193865 Івано-Франківськ 2019 В - - [53]
Перший накопичувальний 41810177 Київ 2017 В - -
Золота осінь 42802984 Київ 2019 В 56 841 340 1,36 [54]
Конкорд 35573532 Київ 2007 В - -
Пенсійний фонд робітників морського транспорту 34738490 Одеса 2006 В - -
Арта 33598424 Київ 2005 В 32 231 650 4,53 [55]
ВНПФ Українського союзу промисловців і підприємців 34239060 Київ 2006 В - -
Соціальна підтримка 34384775 Донецьк 2006 В 946 265 1,32 [56]
Українська ощадна скарбниця 34053275 Донецьк 2006 В - - [57]
Хлібний 33404451 Київ 2005 П - -
Стирол 32781832 Горлівка 2004 К - - [58]
ІФД Капіталъ 33105856 Київ 2004 В - -

Див. також ред.

Коментарі ред.

 1. Одиниця пенсійних активів (ОПА) — це показник, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові НПФ та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, тобто визначає частку учасника в загальній вартості активів НПФ. Зміна вартості ОПА протягом певного періоду показує дохідність фонду за цей період[5].
 2. (-) — показник не оприлюднений чи застарілий.
 3. У стані припинення.

Примітки ред.

 1. а б Недержавні пенсійні фонди. wiki.legalaid.gov.ua. Процитовано 21 грудня 2023.
 2. Недержавний пенсійний фонд. minfin.com.ua. Процитовано 21 грудня 2023.
 3. а б Накопичити на пенсію: НПФ або депозит. minfin.com.ua (укр.). Процитовано 21 грудня 2023.
 4. Реєстр недержавних пенсійних фондів – НКЦПФР. www.nssmc.gov.ua (укр.). Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Процитовано 23 грудня 2023.
 5. FAQ :: всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів. vseapf.com.ua. Процитовано 22 грудня 2023.
 6. Звітність відкритого недержавного пенсійного фонду Європа :: недержавний пенсійний фонд "Європа". npfeurope.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 7. НТ "ВПФ "Соціальний стандарт". www.acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 8. НПФ "Пенсійний капітал". www.acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 9. Довіра ЧВА. syntax-invest (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 10. Вiдкритий недержавний пенсiйний фонд - Днiстер. npf-dnister.com. Процитовано 23 грудня 2023.
 11. Україна ЧВА. syntax-invest (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 12. Показники роботи фонду :: НПФ ВСІ :: всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів. www.vseapf.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 13. Оприлюднення інформації про діяльність фонду | Професійний пенсійний фонд НПЕУ. ppf.kiev.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 14. Оприлюднення інформації - ВПФ ПриватФонд. privatfond.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 15. Взаємодопомога. upinvest.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 16. Недержавний пенсійний фонд "ПРИКАРПАТТЯ". npf-iva.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 17. Показники діяльності – Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 18. НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал". www.bbinvest.kiev.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 19. ВНПФ "Причетність" - Головна. onpf.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 20. Надія ЧВА. syntax-invest (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 21. ЗВ ЧВА. syntax-invest (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 22. Показники роботи фонду :: НПФ Кремінь :: всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів. www.vseapf.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 23. НТ ВНПФ "Український пенсійний контракт". acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 24. ПП ЧВА. syntax-invest (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 25. Показники роботи фонду :: НТ ГМППФ :: всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів. www.vseapf.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 26. Свою пенсію обираєш Ти!. НПФ "Соціальні Гаранттії" (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 27. Укрексімбанк. upinvest.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 28. Показники діяльності КНПФ "УПФ". aktiv-plus.kiev.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 29. НТ “ВНПФ “Фонд пенсійних заощаджень” - OTP Capital. www.otpcapital.com.ua (укр.). 20 грудня 2022. Процитовано 23 грудня 2023.
 30. НТ "ВПФ "Соціальна перспектива". www.acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 31. НТ ВПФ "Династія". www.acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 32. ВНПФ "Українська пенсійна спілка". acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 33. НПФ Резерв Рівненщини. rzrv.rv.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 34. Щоденна звітність. www.opika.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 35. Показники роботи фонду :: ВНПФ ПЕНСІЙНА ОПІКА :: всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів. www.vseapf.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 36. Корпоративний недержавний пенсійний фонд ТПП України (ru-RU) . Процитовано 23 грудня 2023.
 37. ВНПФ «Емерит-Україна». upinvest.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 38. ПНПФ “Магістраль” - OTP Capital. www.otpcapital.com.ua (укр.). 19 грудня 2022. Процитовано 23 грудня 2023.
 39. Корпоративний недержавний пенсійній фонд Національного банку України. knpf.bank.gov.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 40. НПФ Столичний резерв. stolica-rzrv.in.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 41. Пенсійний фонд «ФріФлайт» - OTP Capital. www.otpcapital.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 42. ПНПФ "Шахтар". www.acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 43. Лаурус. upinvest.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 44. Результати діяльності :: НПФ ГАРАНТ-ПЕНСІЯ :: Фонди в управлінні :: компанія з управління активами «Всесвіт». vseswit.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 45. ВНПФ "Ініціатива". acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 46. Результати діяльності та звітність Фонду. ВНПФ «Український пенсійний фонд» (ua) . Процитовано 23 грудня 2023.
 47. Результати діяльності та портфель :: Недержавний пенсійний фонд «Покрова». pokrovanpf.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 48. Турбота. upinvest.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 49. ВНПФ "Надійна перспектива". www.acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 50. ВНПФ “ОТП Пенсія” - OTP Capital. www.otpcapital.com.ua (укр.). 15 грудня 2022. Процитовано 23 грудня 2023.
 51. ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» | Altana Capital. altana-capital.com. Процитовано 23 грудня 2023.
 52. Інформація про Фонд. acpo.com.ua. Процитовано 23 грудня 2023.
 53. Головна (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 54. Золота осінь (укр.). 22 грудня 2022. Процитовано 23 грудня 2023.
 55. НТ "ВНПФ "АРТА" (укр.). 22 грудня 2022. Процитовано 23 грудня 2023.
 56. Основні показники діяльності (укр.). 21 грудня 2022. Процитовано 23 грудня 2023.
 57. Українська Ощадна Скарбниця (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.
 58. КПФ «Стирол» Показники (укр.). Процитовано 23 грудня 2023.

Посилання ред.