Відкрити головне меню

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (НДІ інтелектуальної власності) НАПрН України — НДІ, що входить до складу Національної академії правових наук України.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
Основні дані
Засновано 29 травня 2001 р.
Контакт
Ключові особи Орлюк Олена Павлівна, директор Інституту
Адреса вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, МСП, 03680, Україна, тел.: (+38 044) 200-08-76; 200-08-75; 228-22-16; 228-21-36, факс: (+38 044) 200-08-76
Веб-сторінка ndiiv.org.ua
E-mail letter@i.kiev.ua

Зміст

ІсторіяРедагувати

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності було створено 29 травня 2001 року Кабінетом Міністрів України у складі Академії правових наук України (нині — Національної академії правових наук України) за ініціативи Президента Академії правових наук України, академіка В. Я. Тація та за підтримки Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції України.[1]

ЗавданняРедагувати

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності;
 • участь у розробленні концепцій, проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності;
 • проведення науково-правових та судових експертиз, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності;
 • проведення експертної оцінки щодо: об'єктів інтелектуальної власності; майнових прав; майна; цілісно-майнових комплексів; цінних паперів; бізнесу суб'єктів господарської діяльності тощо;
 • надання допомоги при складанні документів для проходження процедур реєстрації прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського, патентного права та інші об'єкти права інтелектуальної власності;
 • надання консультацій з питань інтелектуальної власності, в тому числі безкоштовних на сайті Інституту;
 • підготовка наукових кадрів, втому числі в рамках аспірантури (наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2005 року № 110 відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право);
 • розробка та підготовка науково-практичних, інформаційних та методичних матеріалів у сфері інтелектуальної власності, видання та розповсюдження журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» та іншої наукової, науково-практичної літератури;
 • проведення конференцій, науково-практичних семінарів та інших науково-практичних заходів.

ФінансуванняРедагувати

Здійснюється в межах видатків, передбачених державним бюджетом для фінансування Академії правових наук України, та загальної чисельності працівників наукових установ Академії.

НагородиРедагувати

За роки діяльності НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ за вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм" був відзначений цілим рядом відзнак, зокрема:

 • Дипломом Кабінету Міністрів України та Ради підприємців України: Всеукраїнська премія «Народна шана» (2005 рік);
 • Почесною відзнакою Загальноукраїнської програми «Україна. Сталий розвиток» (2006 рік);
 • Почесною грамотою Міністерства економіки Автономної Республіки Крим (2007 рік);
 • Дипломом "Міжнародний Академічний рейтинг популярності «Золота Фортуна» (2010 рік).

Структура та керівництвоРедагувати

Директор Інститут — Орлюк Олена Павлівна, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, e-mail: e.orliyk@ndiiv.org.ua; тел.: (044) 200-08-76
Заступник директора з наукової роботи — Мироненко Наталія Михайлівна, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України. e-mail: mironenko_nm@ukr.net; тел.: (044) 228-03-25
Заступник директора з експертної роботи — Дорошенко Олександр Федорович, к.ю.н., судовий експерт. e-mail: a.doroshenko@ndiiv.org.ua; тел.: (044) 200-08-76
В.о. Вчений секретар — Чомахашвілі Олена Шотаєвна, к.ю.н., доцент. e-mail: 4921171@ukr.net; тел.: (044) 200-08-75

Наукові відділиРедагувати

Економіко-правовий відділ.
Завідувач відділу — Борко Юлія Леонідівна, к.е.н., e-mail: yulia_bor@ukr.net

Сектор використання та передачі прав інтелектуальної власності  — очолює Тверезенко Олена Олексіївна, e-mail: tverezenko@ukr.net


Відділ промислової власності.
Завідувач відділом — Кашинцева Оксана Юріївна, к.ю.н., доцент, e-mail: kashyntseva@ukr.net

Сектор патентного права  — очолює Работягова Людмила Іванівна, e-mail: rli@ukr.net

Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності  — очолює Кашинцева Оксана Юріївна, к.ю.н., доцент e-mail: kashyntseva@ukr.net

Центр психології творчості та інтелектуальної власності  — очолює Пономарьова Олена Олександрівна, e-mail: ponomarova.oo@gmail.com

Лабораторія біоетики і біобезпеки  — очолює Писєва Василіса Володимирівна, фахівець права інтелектуальної власності, здобувач ступеня кандидата юридичних наук, консультант Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності, e-mail: vasilisa.pysieva@ukr.net

Лабораторія дослідження правової охорони винаходів у фармацевтичній та медичній галузях  — очолює Медведева Наталія Глібовна, професіонал з інтелектуальної власності, хімік, e-mail: n.medvedeva74@gmail.com

Сектор комерційних позначень  — очолює Чомахашвілі Олена Шотаєвна, к.ю.н., доцент e-mail: 4921171@ukr.net

Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвароментного розвитку — очолює Чомахашвілі Олена Шотаєвна, к.ю.н., доцент e-mail: 4921171@ukr.net

Лабораторія національного брендінгу — очолює Іолкін Ярослав Олегович, к.ю.н., e-mail: iolkin@ukr.net


Відділ авторського права і суміжних прав.
Завідувач відділом — Штефан Анна Сергіївна, к.ю.н., e-mail: anna_shtefan@ukr.net

Сектор авторського права  — очолює Петренко Ірина Іванівна, e-mail: ip-lawyer@i.ua

Сектор суміжних прав  — очолює Троцька Валентина Миколаївна, e-mail: v.trotska@ukr.net

Лабораторія по вивченню проблем авторського права та інновацій на цифрових ринках - очолює Глотов Сергій Олександрович, e-mail: glotov.sergiy@gmail.com


Центр експертних досліджень.
Керівник центру — Петренко Сергій Анатолійович, к.ю.н., старший науковий співробітник, судовий експерт, e-mail: inprolex@i.ua


Відділ узагальнення експертної та судової практики.
Завідувач відділом — Прохоров-Лукін Григорій Вікторович, к.ю.н., e-mail: Prokhorov_lukin@ukr.net


Центр правового забезпечення розвитку науки і технологій.
Завідувач центру — Атаманова Юлія Євгенівна, д.ю.н., доцент

Лабораторія комерціалізації та трансферу технологій.

Завідувач лабораторією  — Зубарєв Олександр Миколайович, академік Української технологічної академії, президент ВГО «Українська рада винахідників і новаторів», наставник по комерціалізації технологій, e-mail: zubarev@ukrsmb.info

Головний бухгалтер  — Остапович Ніна Петрівна

Відповідальний за аспірантуру  — Ленго Юлія Євгеніївна, e-mail: Julia.Lengo@gmail.com

Відповідальний за тендери  — Недогібченко Євгенія Григорівна, e-mail: evgenii-87@ukr.net

ДіяльністьРедагувати

ПриміткиРедагувати