Відкрити головне меню

Мітрясова Олена Петрівна — український науковець, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Мітрясова Олена Петрівна
Народилася 28 квітня 1967(1967-04-28) (52 роки)
Миколаїв, Українська РСР, СРСР
Громадянство Україна Україна Україна
Національність українка
Діяльність науковець
Alma mater Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сфера інтересів освіта і наука,екологія, охорона навколишнього середовища
Заклад Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор педагогічних наук[d]
Науковий керівник Буринська Ніна Миколаївна

Зміст

Освіта та наукова діяльністьРедагувати

Закінчила у 1990 р. з відзнакою хімічний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (нині Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) за фахом — органічна хімія. Кваліфікація — Хімік. Викладач. Під час університетської освіти набула навичок інструментальної дослідницької роботи в галузі органічного синтезу на кафедрі органічної хімії, однієї з провідних наукових шкіл колишнього Союзу.

У 2000 р. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ) захищено кандидатську дисертацію з проблем екологічної освіти студентів; спеціальність — 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». У кандидатській дисертації обгрунтовано імператив екологізації природничої, зокрема хімічної освіти. 2003 р. — присвоєно вчене звання доцента по кафедрі ґрунтознавства та агрохімії.

У 2009 р. в Інституті педагогіки НАПН України (м. Київ) успішно захищено докторську дисертацію з проблем інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів; спеціальність — 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)». В основу докторської дисертації покладено ідею інтеграції змісту освіти, як провідної тенденції розвитку сучасних наукових знань. 2011 р. — присвоєно вчене звання професора по кафедрі екології та природокористування.

Мітрясова О. П. є ученицею відомого українського вченого в галузі методики навчання хімії, професора, доктора педагогічних наук Буринської Ніни Миколаївни.

Мітрясова О. П. є автором понад 250 наукових та методичних праць, зокрема 1 монографії і 12 навчальних посібників із загальної, органічної хімії, хімічної екології, моніторингу довкілля для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Має 4 авторські свідоцтва.

Галузі наукових інтересів пов'язано із професійною діяльністю: •Педагогіка вищої школи; методика викладання у вищій школі; •Концептуальні підходи, зміст, методи, форми, інструменти екологічної, природничої та хімічної освіти; •Інтегрований підхід до конструювання змісту навчання; •Методологія та зміст освіти для сталого розвитку; •Соціальні аспекти збалансованого розвитку; •Екологічний моніторинг водних об'єктів; проблеми раціонального збалансованого природокористування.

Професійна кар'єра і навичкиРедагувати

З 1990 р. по 1993 р. Мітрясова О. П. обіймала посаду інженера-хіміка відділу екології Науково-виробничого об'єднання «ТОР», м. Миколаїв. З 1993 по 2010 рр. працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету. З 2010 р. і по 2018 обіймала посаду завідувача кафедри екології та природокористування Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За роки завідування розширилась матеріально-технічна база кафедри, мережа наукових зв'язків та філій, набув розвитку міжнародний аспект спіробітництва з європейськими університетами в галузі екології, охорони довкілля та підготовки спеціалістів-екологів. З 2018 р. до тепер — професор кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 2018-2021 рр. - координатор Міжнародного проекту з Програми Еразмус+, Жана Моне. У 2013—2015 рр. викладала у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського та в 2015—2016 рр. в Інституті біології та охорони навколишнього середовища Поморської академії в Слупську (Польща). Професійна діяльність професора Мітрясової О. П. пов'язана з широким діапазоном викладання навчальних курсів хімічного, екологічного і педагогічного спрямування: •Загальна та неорганічна хімія; •Органічна хімія; •Хімічна екологія; •Педагогіка та психологія вищої школи; •Моніторинг довкілля; •Геохімія навколишнього середовища; •Технології захисту навколишнього середовища.

Підвищення кваліфікації та стажуванняРедагувати

- Національний університет «Львівська політехніка», кафедра екологічного контролю та аудиту, м. Львів, Україна, 2013 р.; — Інститут біології та охорони навколишнього середовища Поморської академії в Слупську (Польща), 2014 р; — Міжнародне навчання «Waste management and resource and energy saving. European experience», Vinnytsia, Ukraine, 2015; — Інститут біології та охорони навколишнього середовища Поморської академії в Слупську (Польща), 2015 р; — Інститут географії та охорони навколишнього середовища, Університет Західної Англії, м. Бристоль, Велика Британія, 2016 р; — Кафедра неорганічної та аналітичної хімії, Саарландського університету, м. Саарбрю́ккен. Німеччина, 2017 р; — Міжнародна літня школа Erasmus+ project «Instruments, Politics & the Best Practices of Environmental Protection in European Union», м. Київ, Україна, 2017 р; — Міжнародний семінар DAAD в Україні «Модуль — навчальна програма — подвійний диплом», Київ, 2017 р.

Міжнародна наукова співпрацяРедагувати

 • International Project under the patronage by British Council «Internalization Higher Education» between Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv (PMBТNU) and University of the West of England (United Kingdom), 2016.
 • International cooperation with Saarland University (Saarbrücken, Germany) under the patronage by DAAD. Conducting of the compatible research of the environmental assessment of the surface water resources, 2016/2017.
 • International Project 597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE «The Best European Practices for the „Water Security“ Platform to Achieve the Goals of Sustainable Development», 2018—2021

БібліографіяРедагувати

 • Мітрясова О. П. Стратегічні засади конструювання змісту хімічної освіти у вищій школі / О. П. Мітрясова // Педагогіка і психологія. — 2009. — Вип. № 2(63). — С. 104—111.
 • Мітрясова О. П. Використання принципу історизму у формуванні змісту навчання хімії / О. П. Мітрясова // Наук.-метод. зб. : Нові технології навчання. — К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2009. — Вип. 56. — С. 101—104.
 • Мітрясова О. П. Хімія. Загальна хімія. Хімія довкілля. Навчальний посібник. — / О. П. Мітрясова. — К.: "Видавничий дім «Професіонал», 2009. — 336 с.
 • Мітрясова О. П. Проблема фундаментальної хімічної підготовки студентів / О. П. Мітрясова // Наук.-метод. зб. : Нові технології навчання. — К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. — Вип. 63. — С. 36–39.

• Мітрясова О. П. Проблеми комп'ютеризації навчання / О. П. Мітрясова // Педагогіка і психологія. — 2010. — Вип. № 4(69). — С. 93–99.

• Мітрясова О. П. Природничо-наукові основи формування змісту природничих дисциплін / О. П. Мітрясова // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». — № 21. — Ужгород: УжНУ, 2011. — С. 115—117.

• Мітрясова О. П. Вступ до органічної хімії: навч. посіб. [для студ. Вищ. Навч. закл.] / О. П. Мітрясова — [2-ге вид., виправл. і доп.]. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 376 с. (Гриф МОН України).

• Мітрясова О. П. Предмет вивчення та зміст курсу «Хімічна екологія» для студентів-екологів / О. П. Мітрясова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 150. — Вип. 138, «Екологія». — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 95–99.

• Мітрясова О. П. Інтеграція знань з хімії та екології під час навчання студентів-екологів / О. П. Мітрясова // Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал «Вересень». — 2011. — № 1–2 (54–55). — С. 93–100.

• Мітрясова О. П. Вивчення світоглядних питань — у практику навчання хімії студентів-екологів / О. П. Мітрясова // Наук.-метод.зб. : Проблеми освіти. — К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2011. — Вип. 67. — С. 50–54.

• Mitryasova E. The principles of the matter selection for chemical discipline training / E. Mitryasova // Thesis of 5th International Conference on Chemistry and Chemical Education [Sviridov Readings 2010], (Belarus, Minsk, 6-9 April 2010) / Belarusian State University. — Minsk: BSU, 2010. — P. 87.

• Мітрясова О. П. Побудова змісту освіти студентів-екологів у контексті компетентнісного підходу / О. П. Мітрясова // Наук.- метод. зб. : Проблеми освіти. — К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2012. — Вип. 71. — С. 14–19.

• Мітрясова О. П. Підготовка студентів-екологів: компетентнісний підхід / О. П. Мітрясова // Вересень. — 2012. — № 1 — 2(58–59). — С. 66–74.

• Мітрясова О. П. Визначення соціального аспекту екологічних індикаторів сталого розвитку м. Миколаїв / О. П. Мітрясова, Д. А. Мац, О. В. Пранцкевічус // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Вип. 194. Т. 206. Екологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. — С. 79–85.

• Мітрясова О. П. Удосконалення системи очищення господарсько-побутових стічних вод на прикладі підприємства ТОВ СП «Нібулон» / О. П. Мітрясова, З. В. Шперлінг // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Вип. 194. Т. 206. Екологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. — С. 11–15. (Обґрунтовано додаткові стадії очищення господарсько-побутових стічних вод від фосфатів).

• Мітрясова О. П. Модернізація підготовки студентів-екологів з позицій інтегрованого підходу / О. П. Мітрясова // Наук.-метод. зб. : Нові технології навчання. — К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. — Вип. 75. — С. 71–76.

• Мітрясова О. П. Сучасні інформаційні технології у практиці навчання вищої школи / О. П. Мітрясова // Науковий журнал: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. — № 6(32). — С. 375—383.

• Митрясова Е. П. Развитие содержания экологического образования на основе интеграции знаний / Е. П. Митрясова // Сборник научных трудов 9-й Международной конференции по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики ["Социально-экономические и экологичские проблемы горной промышленности, строительства и энергетики"] (Минск — Тула — Донецк, Белорусь, 29–31 октября 2013 г.) / Белорусский национальный технический университет. — Минск, БНТУ, 2013. — С. 494—501.

• Митрясова Е. П. Интегрированный поход — основа содержания экологического образования / Е. П. Митрясова // Сборник научных статей Международной научно-методической конференции ["Методика преподавания химических и экологических дисциплин"] (Брест, Беларусь, 14–15 ноября 2013 г.) / Брестский государственный технический университет. — Брест: БрГТУ, 2013. — С. 264—267.

• Макушненко А. О. Питання енергозбереження в змісті екологічної шкільної освіти / А. О. Макушненко, О. П. Мітрясова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. — 2013. — Т. 1. — Серія «Біологічні науки». — Вип. 2 (101). — С. 143—150.

• Енергозбереження: навч. посібник з раціонального використання енергії для учнів ст. класів загальноосвітньої школи / укл. О. П. Мітрясова. — Миколаїв, 2013. — 236 с.

• Мітрясова О. П. Практикум з хімічного моніторингу довкілля: [навчальний посібник ] // О. П. Мітрясова, В. М. Смирнов. — 2-ге вид. випр. і доповнене. — Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2014. — 160 с.

• Мітрясова О. П. Інтеграція змісту освіти як педагогічна проблема / О. П. Мітрясова // Наук.-метод. зб. : Нові технології навчання. — К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2014. — Вип. 82. — С. 17–21.

• Mitryasova O. Development of Renewable Energy Sources in the Northern Black Sea Coast / Olena Mitryasova, Aleksander Marek, Volodymyr Pohrebennyk, Boguslawa Lapczynska-Kordon // Agricultural Engineering. — 2014. — 3(151). — p. 105—110.

• Мітрясова О. П. Порівняльний аналіз підготовки бакалаврів-екологів в Україні і Польщі (на прикладі ЧДУ імені Петра Могили і Поморської академії в Слупську) / О. П. Мітрясова // Наук.-метод. зб. : Проблеми освіти. — Вип. 83. — Ч. ІІ. — К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2015. — С. 3–7.

• Мітрясова О. П. Оптимізація системи контролю стічних вод підприємств харчової промисловості / О. П. Мітрясова, Н. О. Богатель // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сборник научных трудов. — 2015. — Выпуск 70. — С. 61–68.

• Mitryasova O.P. Harmonization of Bachelors-Environmentalists Educational Training for Example in Ukraine and Poland / O.P. Mitryasova // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — Budapest, 2015. — III (32) — Issue: 63. — P. 6–9.

• Mitryasova O. Modernization of the Wastewater Control System in the Food Industry / Olena Mitryasova, Nataliya Bogatel // Agricultural Engineering. — 2015. — 4(156). — p. 79–89.

• Mitryasova O. Water Management of the Food Industry Enterprises / Olena Mitryasova, Natalya Bogatel // Сборник трудов Международной научно-технической конференции ["Промышленная экология"], (г. Минск, Республика Беларусь, 27–28 октября 2015 г.) / Белорусский национальный технический университет. — Минск: БНТУ, 2015. — С. 192—198.

• Mitryasova O. Environmental Natural Water Quality Assessment by Method of Correlation Analysis / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk, Mariusz Cygnar, Iryna Sopilnyak // Conference Proceedings ["16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016"], (Albena, Bulgaria, 30 June — 6 July 2016). — Book 5. — Ecology, Economics, Education and Legislation. — Volume II. — Ecology and Environmental Protection. — P. 317—324.

• Мітрясова О. П. Хімічна екологія: навч. посібник / О. П. Мітрясова / видання 2-е, виправлене та доповнене. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. — 318 с.

• Мітрясова О. П. Хімія з основами біогеохімії: навчальний посібник / О. П. Мітрясова. — К. : Кондор-Видавництво, 2016. — 384 с.

• Mitryasova O. Environmental Natural Water Quality Assessment by Method of Correlation Analysis / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk, Mariusz Cygnar, Iryna Sopilnyak // Conference Proceedings ["16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016"], (Albena, Bulgaria, 30 June — 6 July 2016). — Book 5. — Ecology, Economics, Education and Legislation. –– Volume II. — Ecology and Environmental Protection. — P. 317—324.

• Mitryasova O. Wastewater management system of the brewing industry / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk, Nataliya Bogatel // Water Supply and Wastewater Removal: Monografie — Politechnika Lubelska, 2016 — P. 117—131.

• Mitryasova O. Correlation Interaction between Electrical Conductivity and Nitrate Content in Natural Waters of Small Rivers / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk, Anna Kochanek, Іrina Sopilnyak // Conference Proceedings ["16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016"], (Vienna, Austria, 2 November — 5 November 2016). — Book 3. — Water Resources. Forest. Marine and Ocean Ecosystems. –– Volume III. — P. 357—365.

 • Water Security: Monograph. — Edited by Olena Mitryasova & Chad Staddon. — Mykolaiv: PMBSNU — Bristol: UWE, 2016. — 308 р.
 • Mitryasova O. Environmental Footprint Enterprise as Indicator of Balance it's Activity / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk, Anna Kochanek, Oksana Stepanova // Conference Proceedings ["17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017"], (Albena, Bulgaria, 29 June — 5 July 2017). — ISSUE 51. — Ecology, Economics, Education and Legislation. –– Volume 17. — Ecology and Environmental Protection. — P. 371—378.
 • Mitryasova O. Integrated Environmental Assessment of the Surface Waters Pollution: Regional Aspect / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk // Conference Proceedings ["17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017"], (Vienna, Austria, 27 November — 29 November 2017). — ISSUE 33. — Vol. 17. — Hydrology and Water Resources. — P. 235—242.
 • Mitryasova O. The Status of the Small River as an Indicator of the Water Security of Natural Surface Water. / Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk // Conference Proceedings ["17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017"], (Vienna, Austria, 27 November — 29 November 2017). — ISSUE 33. — Vol. 17. — Hydrology and Water Resources. — P. 391—398.
 • Mitryasova О. Hydrochemical Aspects of Surface Water Quality Assessment / Оlena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk,  Piotr Kardasz // Conference proceedings [18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018], (Albena, Bulgaria. 30 June — 9 July 2018). — Issue 5.2. — Vol. 18. − Ecology and Environmental Protection.  Ecology, Economics, Education and Legislation. — P. 513−520.
 • Мітрясова О. П. Органічна хімія: Навч. посібник / О. П. Мітрясова. — 3-е видан. — К. : Видавничий дім «Кондор», 2018—412 с.
 • Mitryasova O. Comparative analysis of the surface water environmental status / Оlena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk, Anna Kochanek // Conference proceedings [19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019], (Albena, Bulgaria. 30 June – 6 July 2019). – Issue 6.1. – Vol. 19. – Nano, Bio and Green-Technologes. – P. 101−108.