Містобудівни́й када́стр — державна система зберігання та використання:

 • геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови,
 • інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил

для:

 • задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві,
 • формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Містобудівний кадастр створюється як розподілена геоінформаційна система та ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру

Запровадження кадастру передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки. Кадастр буде базуватися на картографічній основі у системі координат УСК-2000. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення охоронних зон, меж земельних ділянок та координат об'єктів та міститиме базу нормативних показників забудови.

Містобудівний кадастр має

 • давати відповідь на питання щодо розміщення об'єкту будівництва у планувальній системі адміністративної одиниці,
 • визначати гранично допустимі умови і обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил.

Кадастр стане найбільш наповненим та універсальним для застосування як органами державної виконавчої влади, так і замовником будівництва.

Зміст

Ведення кадаструРедагувати

Містобудівний кадастр ведеться Службою містобудівного кадастру, яка діє у складі

Інформаційні ресурси кадаструРедагувати

До системи містобудівного кадастру включаються такі інформаційні ресурси:

 • цифрові масиви геопросторових даних містобудівної та проектної документації,
 • матеріали завершеного будівництва,
 • інформаційні ресурси будівельних норм, державних стандартів і правил;
 • топографо-геодезичні та картографічні матеріали на відповідні одиниці обліку територіального об'єкта у вигляді наборів геопросторових даних;
 • документація із землеустрою та за дані державного земельного кадастру;
 • інформація про використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, формування, збереження і використання національної екологічної мережі,
 • регіональні кадастри природних ресурсів, територіальне розповсюдження та умови використання природних ресурсів,
 • екологічний стан та встановлені обмеження на охоронюваних природних територіях,
 • дані з державних кадастрів родовищ та проявів корисних копалин
 • інформація з Державного фонду родовищ корисних копалин України і Державного фонду надр;
 • інформація про використання водних ресурсів, ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру, про діяльність з проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;
 • інформація про облік лісів та державний лісовий кадастр, лісовпорядкування та мисливське впорядкування;
 • інформація про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, які спричинили зміну об'єктів місцевості;
 • інформацію про діяльність в області будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури (фактичної та на перспективу), про туристичні ресурси України, дані з Державного кадастру природних територій курортів України;
 • дані обліку об'єктів культурної спадщини;
 • дані з Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;
 • матеріали і дані щодо проведених проектних інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних будівельних та інших вишукувальних робіт та інформацію про встановлені обмеження використання території в затверджених проектах;
 • відомості щодо галузевої структури господарства територіального об'єкта, населення, наявності та споживання природних ресурсів тощо;
 • дані щодо одиниць обліку територіальних об'єктів (транспорт, об'єкти капітального будівництва, зелені насадження та об'єкти благоустрою території, інженерні комунікації, території з потенційним впливом небезпечних природних і техногенних процесів тощо);
 • дані галузевих кадастрових та інші інформаційних служб.

Правова основаРедагувати

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про регулювання містобудівної діяльності, стаття 22.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 "Про містобудівний кадастр".
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами".

ПосиланняРедагувати

Програмне забезпечення для створення та ведення містобудівного кадаструРедагувати