Міллер Гаврило Петрович

Міллер Гаврило Петрович
Народився 11 травня 1934(1934-05-11)
м. Хуст Закарпатської області
Помер 19 липня 1994(1994-07-19) (60 років)
Поховання
 : 
зображення місця поховання
Країна СРСР СРСРУкраїна Україна
Національність українець
Діяльність географ
Alma mater Львівський університет
Галузь ландшафтознавство, фізична географія
Заклад Львівський національний університет імені Івана Франка
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор географічних наук
Аспіранти, докторанти Мельник Анатолій Васильович
Надгробок на могилі академіка Г. Міллера..jpg

Міллер Гаврило Петрович (11 травня 1934 — 19 липня 1994) — засновник школи гірського ландшафтознавства на базі кафедри фізичної географії разом із К. І. Геренчуком. Декан географічного факультету (1976—1984) Львівського національного університету ім. І. Франка.

Біографічні даніРедагувати

Народився в м. Хуст Закарпатської області. В 1956 р. закінчив географічний факультет Львівського університету. Працював старшим лаборантом кафедри фізичної географії, а з 1960 р. — на посаді старшого лаборанта кабінету землезнавства. У 1960 р. вступив до аспірантури під керівництвом професора К. І. Геренчука. Від 1963 р. працював старшим викладачем кафедри фізичної географії. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Структура, генезис і питання раціонального використання ландшафту Чорногори в Українських Карпатах». Від 1965 р. працював на посадах доцента кафедри фізичної географії, старшого наукового співробітника, завідувача кафедри фізичної географії (1974—1994 рр.), декана географічного факультету (1976—1984 рр).

Трагічно загинув , похований на Брюховицькому цвинтарі.

Основні напрямки роботиРедагувати

Зробив значний внесок у розуміння загальних закономірностей динаміки і розвитку природних територіальних систем, прогнозування їхніх станів, експертизи сучасного стану і станів з різноваріантними антропогенними модифікаціями. Активний прибічник застосування ландшафтної парадигми практично у всіх можливих напрямках життя сучасного суспільства. Розробив основи гірського ландшафтознавства, встановив закономірності генезису структури і динаміки гірських ландшафтів. Розробив методику картографування гірських територій. Започаткував низку прикладних напрямків у ландшафтознавсті.

Основні праціРедагувати

 
Сторінки польового щоденника Міллера Г. П.
 1. Миллер Г. П. Опыт анализа морфологической структуры ландшафта Хустско-Солотвинской котловины в Закарпатье // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту, Ч.3. Львів, 1957. Вип VI.
 2. Миллер Г. П. Следы карово-долинного оледенения в Черногогорском ландшафте Украинских Карпат // Краевые образов. покровных и горных оледенений. Киев, 1960.
 3. Геренчук К. І., Міллер Г. П. Про закономірності висотної структури ландшафтів в Радянських Карпатах // Ювілейна наукова серія присвяч. 300-літтю Львів. ун-ту. Секція геол. і геогр. Львів, 1961.
 4. Геренчук К. И., Миллер Г. П., Трохимчук С. В. О морфологической структуре горных ландшафтов (на примере Украинских Карпат) // Вопр. Ландшафтов. Алма-Ата, 1963.
 5. Миллер Г. П. Структура, генезис и вопросы рационального использования ландшафта Черногоры в Украинских Карпатах: Автореф. дисс… канд. геогр. наук. Львов, 1963.
 6. Міллер Г. П. Про бланкову форму обліку гірських ландшафтів // Тези доп. Львів, 1965.
 7. Міллер Г. П. Ландшафтні дослідження шкідливих стихійних процесів в Українських Карпатах // Географ. ландшафти України. К.; 1966.
 8. Милкина Л. И., Миллер Г. П. К методике полевых ландшафтных съёмок горных территорий // Пробл. методики ландшафт. исследов.: Семинар в Ин-те геогр. АН СССР. М., 1968.
 9. Миллер Г. П. Полевая ландшафтная съёмка горных территорий. Львов, 1972.
 10. Миллер Г. П., Птичкин Н. Н. Экспедиционные исследования терралогических (ландшафтных) комплексов гор для прогноза их развития, оценки и охраны // Третий Междунар. Симпоз. «Содержание и предмет комплексного исследования ландшафтов». 1973.
 11. Миллер Г. П. Особенности прогнозирования динамики ландшафтных комплексов по данным экспедиционных исследований //VII совещ. по вопр. Ландшафтов. Пермь, 1974.
 12. Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. Львов, 1974.
 13. Міллер Г. П., Петлін В. М. Розробка ландшафтних основ природокористування на Чорногірському стаціонарі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 1982. Вип.13.
 14. Миллер Г. П., Петлин В. Н. Стационарные исследования динамики внутренней структуры фаций Черногоры // Физ. геогр. и геоморфол. Вып. 30. Киев, 1983.
 15. Миллер Г. П., Петлин В. Н. Стационарные исследования динамики и развития ПТК. Львов, 1985.
 16. Миллер Г. П., Петлин В. Н. Структурная организация ландшафтных фаций // Физ. географ. и геоморфол. Вып. 35. Киев, 1988.
 17. Міллер Г. П., Петлін В. М., Федірко О. М. Контактні зони природних територіальних систем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 1990. Вип. 17: Геогр. системи.
 18. Міллер Г. П., Петлін В. М. Ландшафтно-екологічна експертиза // Суч. Геогр. пробл. Української РСР: Тези доп. VI з"їзду Геогр. Тов-ва УРСР. К: 1990.
 19. Миллер Г. П., Петлин В. Н. Функционирование природных территориальных комплексов в зонах прокладки магистральных трубопроводов (на примере Карпат) // Изв. ВГО. Т. 123. Вып. 6. 1991.
 20. Мельник А. В., Міллер Г. П. Ландшафтний моніторинг. К., 1993.
 21. Міллер Г. П., Петлін В. М. Карпати — зона потенційних екологічних катастроф // Карпати — український міст в Європу: проблеми і перспективи. Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 1993.

ДжерелаРедагувати