Відкрити головне меню

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю  — робочий орган при Раді національної безпеки і оборони. Здійснює опрацювання і комплексне вирішення проблем міжгалузевого характеру, забезпечує науково-аналітичне та прогнозне супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України.

Основними завданнями Центру єРедагувати

 • узагальнення державних потреб у науковому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю і корупцією, координація наукових досліджень, визначення їх практичної спрямованості, організація обміну досвідом цієї роботи;
 • проведення, у тому числі із залученням провідних учених, фахівців правоохоронних органів та інших організацій, наукових досліджень з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією, розробка аналітичних документів, прогнозів, проектів, нормативних актів, пропозицій і практичних рекомендацій щодо стратегії та тактики діяльності державних та недержавних органів у цьому напрямку;
 • вивчення та опрацювання зарубіжного досвіду боротьби з організованою злочинністю.
 • виявлення та дослідження основних тенденцій щодо транснаціональної організованої злочинності, загроз і ризиків у цій сфері для розвитку суспільно-політичних та соціально-економічних процесів в Україні;
 • розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;
 • вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань боротьби з організованою злочинністю, моніторинг заходів, здійснюваних державними органами у цій сфері.

Керівник ЦентруРедагувати

 • здійснює безпосереднє керівництво його роботою, забезпечує контроль за виконанням покладених на Центр завдань, представляє Центр в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях;
 • забезпечує комплектування Центру кваліфікованими кадрами, керує їх підготовкою та затверджує посадові інструкції працівників Центру;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку, організує контрольований режим доступу в службові приміщення Центру, спеціальний захист цих приміщень та інформаційної системи Центру від несанкціонованого доступу;
 • організовує та контролює здійснення у Центрі заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Структура Центру:

Наразі у Центрі функціонують 4 відділи:

відділ вивчення проблем забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, захисту вітчизняного інформаційного простору

відділ з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції

відділ з вивчення проблем протидії організованій злочинності у сфері державної безпеки

організаційно-аналітичний відділ

ДжерелаРедагувати

КонтактиРедагувати

Веб-сайт: http://mndc.16mb.com/