Молекулярний аналіз — це аналіз складних сумішей органічних сполук, визначення їх молекулярного та кількісного складу. Перед дослідженням суміш речовин зазвичай розділяють різними методами (хроматографуванням, екстракцією, осадженням, ректифікацією). Ідентифікацію можна вважати достовірною у тому випадку, коли збігаються декілька характеристик і констант еталону і досліджуваної речовини.

Молекулярний аналіз використовується для визначення складу органічних сполук у ґрунтах, реєстрації органічного забруднення вод, для вивчення складу нафт і їхніх фракцій з метою оптимізації процесів їх переробки.