{{i}} Документація модуля[створити]
-- завантаження модуля даних з таблиці мов
local languages = mw.loadData("Module:Languages/data")
local p = {}

-- додаткова функція, видаляє зайві пробіли
local function trimstr(s)
 return (s:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

-- отримує код мови, повертає посилання і нормалізований код мови
local function get_lang_data(code)
  local l = languages[code];
  if l ~= nil then
    return "[[" .. l[2] .. "|" .. l[1] .. "]]", code
  elseif code ~= "" then
    return code, ""
  else
    return "", ""
  end
end

function p.getRefHtmlFrame( frame )
	return p.getRefHtml( trimstr( frame.args[1] ) )
end

function p.getRefHtml( wikidataItemId )
	local codeByItemId = mw.loadData( "Module:Wikidata/Language-codes" )
	local code = codeByItemId[ wikidataItemId ];
	if code == nil then
		mw.log( 'Language code not found for ' .. wikidataItemId )
		return ""
	else
  	local l = languages[code];
		if l == nil then
			mw.log( 'Language description for code ' .. code .. ' not found' )
	    return ""
	  else
	    return '<span class="ref-info" title="' .. l[ 2 ] .. '" style="font-size:85%; cursor:help; color:#888;">(' .. l[ 1 ] .. ')</span>'
	  end
	end
end

-- приймає zh|我|tt|мін, повертає список через кому
function p.list(frame)
  local curr_lang = nil
  local result = nil

  for n, v in frame:argumentPairs() do
   local trimmed = trimstr(v)
   if curr_lang == nil then
     if trimmed ~= '' then
       -- якщо мова пропущена, залишаємо минулу
       curr_lang = trimstr(v)
     end
   else
     if trimmed ~= '' then
       local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
       local list_item
       if lang_code ~= '' then
         list_item = link .. "&nbsp;<span lang='" .. lang_code .. "'>" .. trimmed .. "</span>"
       else
         list_item = link .. " <span class='unknown-foreign-lang'>" .. trimmed .. "</span>"
       end
     
       if result == nil then
         result = list_item
       else
         result = result .. ", " .. list_item
       end
     else
       -- пустий текст - отже, теперішня мова співпадає з попередньою
       local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
       if result == nil then
         result = link
       else
         result = result .. ", " .. link
       end
     end
     
     curr_lang = nil
   end
  end
  
  -- просто #invoke:Languages|list|yue повинно повертати посилання без тексту
  if curr_lang ~= nil then
    local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
    if result ~= nil then
      result = result .. ", " .. link
    else
      result = link
    end
  end
  return result
end
 
return p