{{i}} Документація модуля[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Модуль:Adapter (обг. · [ред.] · історія · посилання · документація · підсторінки · тести – результати)

-- Мета модуля - полегшити створення шаблонів-конвертерів, що конвертують з
-- одного набору в інший
local p = {}

---
--- Створюємо включення шаблону, що легко читається людиною.
---
function formatTemplate(name, args, vertical)
  local delimiter = vertical and '\n' or ''
  local ret = {}
  ret[#ret+1] = '{{'
  ret[#ret+1] = name
  local i = 1;
  while true do
    local name = tostring(i)
    local value = args[name]
    if value == nil then break end
    args[name] = nil
    ret[#ret+1] = delimiter
    ret[#ret+1] = '| '
    ret[#ret+1] = value
    i = i + 1
  end
  for name, value in pairs(args) do
    ret[#ret+1] = delimiter
    ret[#ret+1] = '| '
    ret[#ret+1] = name
    ret[#ret+1] = ' = '
    ret[#ret+1] = value
  end
  ret[#ret+1] = delimiter
  ret[#ret+1] = '}}'
  return table.concat(ret)
end

-- Міняємо назви параметрів згідно таблиці
function p.adaptArguments(args, nameMap)
  local adaptedArgs = {}
  for k, v in pairs(args) do
    if v ~= '' then
      local adaptedName = nameMap[k]
      if adaptedName ~= nil then
        adaptedArgs[adaptedName] = v;
      else
        adaptedArgs[k] = v;
      end      
    end
  end
  return adaptedArgs
end

-- головний метод модуля
function p.adapter(frame)
  -- таблиця конвертації
  local nameMap = frame.args;
  
  -- назва шаблону
  local name = nameMap[1];
  nameMap[1] = nil;
  
  -- чи форматуємо параметри вертикально
  local vertical = nameMap.vertical ~= nil and nameMap.vertical ~= 'no'; 
  nameMap.vertical = nil;
  
  -- отримуємо аргументи шаблону, що потрібно конвертувати
  local args = frame:getParent().args;
  
  -- конвертуємо параметри
  args = p.adaptArguments(args, nameMap);
  
  -- отримуємо "гарне" форматування зконвертованого шаблону
  local templateText = formatTemplate(name, args, vertical);

  -- обробляємо і повертаємо
  return frame:preprocess(templateText);
  
end

return p