Модуль:Функції для карток

{{i}} Документація модуля[створити]
--функція перевіряє чи є порожнім значення (nil або порожній рядок)
function ie(var)
	if(var) then
		if(string.len(var)>0) then return false; else return true; end
	else return true; end
end
function ine(var) return (not ie(var)); end

--функція для числового індексу, повертає пор. рядок якщо число =1, інакше саме число
function ind(x)
	if(x==1) then return ""; else return tostring(x); end
end

--функція яка реалізовує тернарний оператор
function ternary(condition, if_true, if_false)
	if(condition) then return if_true;
	else return if_false; end
end

--функція отримує номер елемента Вікіданих і повертає посилання на відповідну статтю або просто текстову позначку
function title_for(item_id, is_a_contry)
	tf_item = mw.wikibase.getEntity(item_id);
	if(is_a_contry and tf_item.claims and tf_item.claims["P298"]) then
		return "{{"..tf_item:getBestStatements('P298')[1].mainsnak.datavalue.value.."}}";
	elseif(tf_item.sitelinks and tf_item.sitelinks.ukwiki) then
		page = tf_item.sitelinks.ukwiki.title;
		return "[["..page.."|"..mw.text.split(page, " %(")[1].."]]";
	elseif(tf_item.labels.uk) then return tf_item.labels.uk.value;
	else return ""; end
end

--функція для переведення значення часу із Вікіданих у людиночитабельний вигляд
function format_time(time_object)
	str = time_object.time; precision = time_object.precision or 11;
	month_names = {"січень", "лютий", "березень", "квітень", "травень", 
	  "червень", "липень", "серпень", "вересень", "жовтень", "листопад", "грудень"};
	month_names_gen = {"січня", "лютого", "березня", "квітня", "травня", 
	  "червня", "липня", "серпня", "вересня", "жовтня", "листопада", "грудня"};
	year = "[["..string.sub(str, 2, 5).."]]";
	month = tonumber(string.sub(str, 7, 8));
	day = tonumber(string.sub(str, 10, 11));
	if(precision==11) then return "[["..day.." "..month_names_gen[month].."]] "..year;
	elseif(precision==10) then return month_names[month]..' '..year;
	elseif(precision==9) then return year;
	elseif(precision==8) then return year..'-ті';
	elseif(precision==7) then return (math.floor(year/100) + 1)..' ст.';
	else return ""
	end
end