Механічна характеристика двигуна

Механі́чна характери́стика дви́гуна — це графічно виражена залежність частоти обертання якоря n електричного двигуна від електромагнітного моменту М при незмінних напрузі живлення (U = const) і опорі реостата в колі збудження (rрег = const).

Формула Клосса: M=2*Mmax/ ((S/Skp)+(Skp/S))

Механічна характеристика двигуна постійного струму (МХ ДПС)Редагувати

У ДПС характеристика будується за наступною формулою:


 , де

  • n — частота обертання
  • n0 — Частота обертання при ідеальному холостому ході
  •   — зміна частоти обертання якоря під дією навантаження двигуна
  • U — напруга живлення двигуна
  • Ф — головний магнітний потік
  • М — момент навантаження двигуна
  • Ce, Cm — електромагнітна та механічна сталі двигуна

Природна МХ та МХ при зміні додаткового опоруРедагувати

 
Природна (1) та штучні (2,3) МХ ДПС при незмінному магнітному потоці (Ф=const)

При побудові графіка природної МХ(1) в коло якоря введемо додатковий опір Rдод, тоді величина   збільшиться, а n0 залишиться незмінною і кут нахилу МХ до осі абсцис збільшиться(2,3), а сама формула побудови прийме вигляд:
 

МХ при зміні магнітного потоку ФРедагувати

 
МХ ДПС при зміні магнітного потоку Ф

При зміні магнітного потоку Ф відбувається різка зміна кута нахилу МХ до осі абсцис, оскільки при зменшенні Ф збільшується частота обертання ідеального холостого ходу n0 і  . Це приводить до різкої зміни жорсткості механічної характеристики.


МХ при зміні напруги на якорі двигуна UРедагувати

 
МХ ДПС при зміні напруги U на якорі двигуна

При зміні напруги на якорі двигуна U змінюється частота обертання n0, а   залишається постійною. Тому, жорсткість механічних характеристик (якщо не враховувати реакцію якоря) не змінюється - вони зміщуються по висоті, залишаючись паралельними одна однійМеханічна характеристика асинхронного двигуна (МХ АД)Редагувати

 
МХ АД

Будується за наступною формулою:
 
МХ АД може бути побудована не тільки як залежність швидкості обертання двигуна від моменту на валу M=f(n) а й як залежність ковзання від моменту M=f(s) — бо ковзання s однозначно пов’язане з частотою обертання n.

ЛітератураРедагувати

Васюра А.С. — Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики