Медальєрика (від італ. medaglia або лат. metallum – метал) – спеціальна історична дисципліна, що вивчає виникнення та історію медалей (металічний знак, платівка круглої, овальної або багатокутної форми з зображенням на двох боках (рідше однобічна), що випущена на честь якоїсь події чи видатної особи) та медальєрного мист-ва. Об'єктом дослідження дисципліни є медалі (пам'ятні, художні та нагородні), медальєрні комплекси, тобто серія медалей, які створені одним або групою майстрів, присвячені конкретній істор. події або особі, а також технологія виготовлення медалей.

Традиційно М. входила до нумізматики. Відокремилась від останньої у 1-й пол. 20 ст.

Перші медалі були створені в Римі Стародавньому і виконували роль грошової одиниці поруч з монетами та медальйонами. У 14–15 ст. у Пн. Італії стали виготовляти пам'ятні знаки – медалі, які не мали купівельної сили. У серед. 15 ст. медальєрне мистецтво в Італії досягає найвищого розквіту. Це пов'язано з заг. культ. розвитком періоду Відродження.

Відомо, що в Київській Русі як відзнаки використовували шийні гривни (обручі з золота, срібла, бронзи). Перші рос. нагородні знаки з'являються в 15 ст. (тоді це були монети з вушком), а медалі в такій якості отримують поширення в 2-й пол. 18 – 1-й пол. 19 ст.

З 2-ї пол. 19 ст. поряд з медалями круглої, рідше овальної форми з'являються прямокутні (плакетки).

Виставки медальєрного мистецтва (Москва, 1971; Київ, 1973) продемонстрували самобутню технологію виготовлення медалей та їх побутування.

Джерела та літератураРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Медальєрика і фалеристика Буковини (кінець XVIII — 40-ві роки XX ст.) : іст.-краєзнав. нариси / Юрій Мисько, Сергій Пивоваров. — Чернівці : Друк Арт, 2017. — 183 с. : іл. ; 30 см. — Частина тексту парал. укр., англ. — Бібліогр.: с. 178—180 (58 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-617-7465-02-6
  • Щукина Е.С. Медальерное искусство в России XVIII в. М., 1962
  • Шатэн А.В. Советская мемориальная медаль (1917–1967). М., 1970
  • Перша республіканська виставка медальєрного мистецтва: Каталог. К., 1973
  • Спасский И.Г., Щукина Е.С. Медали и монеты петровского времени. Л., 1974
  • Косарева А.В. Искусство медали. М., 1977
  • Вспомогательные исторические дисциплины: Историография и теория. К., 1988
  • Специальные исторические дисциплины: Учебное пособие. К., 1992
  • Спеціальні історичні дисципліни: Зведений бібліографічний довідник-покажчик, число 1. К., 1997
  • Спеціальні історичні дисципліни. К., 2008.