Малострумове реле

Малострумове релереле з малим струмом.

Малострумові реле класифікуються за рядом ознак:

 • За принципом дії - нейтральні, поляризовані.
 • За числом комутаційних положень - двохпозиційні, трьохпозиційні.
 • За родом керуючого струму - постійного чи змінного струму.
 • За родом керуючого струму - постійного, змінного промислової частоти, високої частоти, пульсуючого струму.
 • За числом початкових станів - одностабільні, двохстабільні.
 • За числом обмоток - з одною, двома чи більшим числом обмоток.
 • За числом контактів та контактних груп - з одною контактною групою, з двома чи більшим числом контактних груп.
 • За видом контактів - з замикаючими, розмикаючими чи перемикаючими контактами, з поєднанням розмикаючих, замикаючих та перемикаючих контактів.
 • За часом дії - нормальнодіючі, з зповільненням, швидкодіючі.
 • За принципом дії - електромеханічні, електростатичні. електромеханічні - електромагнітні, герконові, електротеплові реле часу. Електростатичні - електронні реле часу. Електромагнітні герконові реле класифікуються на нейтральні, поляризовані, високочастотні.
 • По виду руху якоря: електромеханічні реле - клапанного типу, соленоїдного типу, з поворотним якорем, з магнітокеруючими контактами, з нагрівальним елементом, електростатичні реле - електронні з контактним виходом.
 • За конструктивним виконанням - герметичні, негерметичні, відкриті, пилобризгозахищені, з герметизованими контактами, герконові.